Nuôi lô  88 chính xác
Soi Cầu 247 


Soi Cầu 88 


Nuôi lô 


Rồng Bạch Kim 

Soi cầu miền bắc

Song thủ nuôi khung 3 ngày


561.53K

Song thủ nuôi khung 3 ngày có lẽ đang là cách chơi mà người chơi yêu thích nhất ở thời điểm này. Chúng tôi đã làm nhiều cuộc khảo sát khác nhau giúp người chơi đưa ra được đánh giá về mức độ tin cậy khi tham gia. Và với trang lô song thủ nuôi khung 3 ngày này thì các bạn hoàn toàn yên tâm có được các con số chuẩn xác. Cùng tìm hiểu chuyên sâu về vấn đề này nhé.

 

song thủ lô nuôi khung 3 ngày

song thủ lô nuôi khung 3 ngày

 

Bảng chốt số song thủ 3 ngày chính xác

+ Nuôi cặp lô : 18-81 : từ ngày 22/06–>24/06/2024 : kết quả :…

 

 

 

 

 

 

+ Nuôi cặp lô : 69-96 : từ ngày 20/06–>22/06/2024 : kết quả : Ăn lô 96 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 67-76 : từ ngày 18/06–>20/06/2024 : kết quả : Ăn lô 67 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 34-43 : từ ngày 16/06–>18/06/2024 : kết quả : Ăn lô 34 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 59-95 : từ ngày 15/06–>17/06/2024 : kết quả : Ăn lô 59 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 68-86 : từ ngày 12/06–>14/06/2024 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 34-43 : từ ngày 09/06–>11/06/2024 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 67-76 : từ ngày 08/06–>10/06/2024 : kết quả : Ăn lô 76 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 34-43 : từ ngày 06/06–>08/06/2024 : kết quả : Ăn lô 43 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 56-65 : từ ngày 03/06–>05/06/2024 : kết quả : Ăn lô 56 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 48-84 : từ ngày 31/05–>02/06/2024 : kết quả : Ăn lô 48 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 28-82 : từ ngày 29/05–>31/05/2024 : kết quả : Ăn lô 28 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 18-81 : từ ngày 26/05–>28/05/2024 : kết quả : Ăn lô 81 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 34-43 : từ ngày 24/05–>26/05/2024 : kết quả : Ăn lô 43×2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 14-41 : từ ngày 21/05–>23/05/2024 : kết quả : Ăn lô 41 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 27-72 : từ ngày 19/05–>21/05/2024 : kết quả : Ăn lô 72 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 57-75 : từ ngày 16/05–>18/05/2024 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 46-64 : từ ngày 14/05–>16/05/2024 : kết quả : Ăn lô 64 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 13-31 : từ ngày 13/05–>15/05/2024 : kết quả : Ăn lô 13 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 09-90 : từ ngày 12/05–>14/05/2024 : kết quả : Ăn lô 90 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 23-32 : từ ngày 10/05–>12/05/2024 : kết quả : Ăn lô 32 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 67-76 : từ ngày 09/05–>11/05/2024 : kết quả : Ăn lô 76 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 58-85 : từ ngày 08/05–>10/05/2024 : kết quả : Ăn lô 58 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 04-40 : từ ngày 07/05–>09/05/2024 : kết quả : Ăn lô 04-40 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 79-97 : từ ngày 05/05–>07/05/2024 : kết quả : Ăn lô 97 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 58-85 : từ ngày 04/05–>06/05/2024 : kết quả : Ăn lô 58 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 69-96 : từ ngày 01/05–>03/05/2024 : kết quả : Ăn lô 69 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 13-31 : từ ngày 28/04–>30/04/2024 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 04-40 : từ ngày 25/04–>27/04/2024 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 24-42 : từ ngày 24/04–>26/04/2024 : kết quả : Ăn lô 24 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 01-10 : từ ngày 23/04–>25/04/2024 : kết quả : Ăn lô 01 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 67-76 : từ ngày 20/04–>22/04/2024 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 79-97 : từ ngày 19/04–>21/04/2024 : kết quả : Ăn lô 79×2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 57-75 : từ ngày 17/04–>19/04/2024 : kết quả : Ăn lô 57 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 23-32 : từ ngày 14/04–>16/04/2024 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 67-76 : từ ngày 11/04–>13/04/2024 : kết quả : Ăn lô 67 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 45-54 : từ ngày 09/04–>11/04/2024 : kết quả : Ăn lô 45 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 04-40 : từ ngày 08/04–>10/04/2024 : kết quả : Ăn lô 04 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 39-93 : từ ngày 07/04–>09/04/2024 : kết quả : Ăn lô 39 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 14-41 : từ ngày 04/04–>06/04/2024 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 58-85 : từ ngày 01/04–>03/04/2024 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 46-64 : từ ngày 30/03–>01/04/2024 : kết quả : Ăn lô 46 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 68-86 : từ ngày 17/03–>19/03/2024 : kết quả : Ăn lô 86 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 38-83 : từ ngày 14/03–>16/03/2024 : kết quả : Ăn lô 83×2 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 35-53 : từ ngày 12/03–>14/03/2024 : kết quả : Ăn lô 53×2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 26-62 : từ ngày 10/03–>12/03/2024 : kết quả : Ăn lô 26 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 45-54 : từ ngày 08/03–>10/03/2024 : kết quả : Ăn lô 54 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 67-76 : từ ngày 07/03–>09/03/2024 : kết quả : Ăn lô 67×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 03-30 : từ ngày 04/03–>06/03/2024 : kết quả : Ăn lô 30 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 38-83 : từ ngày 02/03–>04/03/2024 : kết quả : Ăn lô 83 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 07-70 : từ ngày 29/02–>02/03/2024 : kết quả : Ăn lô 07-70 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 95-59 : từ ngày 27/02–>29/02/2024 : kết quả : Ăn lô 95 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 12-21 : từ ngày 24/02–>26/02/2024 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 45-54 : từ ngày 23/02–>25/02/2024 : kết quả : Ăn lô 45 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 67-76 : từ ngày 22/02–>24/02/2024 : kết quả : Ăn lô 67 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 98-89 : từ ngày 20/02–>22/02/2024 : kết quả : Ăn lô 98 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 78-87 : từ ngày 19/02–>21/02/2024 : kết quả : Ăn lô 78 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 10-01 : từ ngày 18/02–>20/02/2024 : kết quả : Ăn lô 10 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 12-21 : từ ngày 16/02–>18/02/2024 : kết quả : Ăn lô 12-21×2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 68-86 : từ ngày 13/02–>15/02/2024 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 37-73 : từ ngày 04/02–>06/02/2024 : kết quả : Ăn lô 73 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 12-21 : từ ngày 02/02–>04/02/2024 : kết quả : Ăn lô 12-21 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 29-92 : từ ngày 01/02–>03/02/2024 : kết quả : Ăn lô 92×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 13-31 : từ ngày 31/01–>02/02/2024 : kết quả : Ăn lô 31 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 69-96 : từ ngày 29/01–>31/01/2024 : kết quả : Ăn lô 96 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 89-98 : từ ngày 28/01–>30/01/2024 : kết quả : Ăn lô 89 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 05-50 : từ ngày 25/01–>27/01/2024 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 78-87 : từ ngày 22/01–>24/01/2024 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 79-97 : từ ngày 20/01–>22/01/2024 : kết quả : Ăn lô 79 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 38-83 : từ ngày 18/01–>20/01/2024 : kết quả : Ăn lô 38 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 78-87 : từ ngày 16/01–>18/01/2024 : kết quả : Ăn lô 87 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 07-70 : từ ngày 13/01–>15/01/2024 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 68-86 : từ ngày 10/01–>12/01/2024 : kết quả : Ăn lô 86 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 29-92 : từ ngày 08/01–>10/01/2024 : kết quả : Ăn lô 29 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 08-80 : từ ngày 05/01–>07/01/2024 : kết quả : Ăn lô 08 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 17-71 : từ ngày 02/01–>04/01/2024 : kết quả : Ăn lô 71 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 46-64 : từ ngày 01/01–>03/01/2024 : kết quả : Ăn lô 46 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 58-85 : từ ngày 31/12–>02/01/2024 : kết quả : Ăn lô 58 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 37-73 : từ ngày 29/12–>31/12/2023 : kết quả : Ăn lô 37 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 68-86 : từ ngày 28/12–>30/12/2023 : kết quả : Ăn lô 68 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 23-32 : từ ngày 26/12–>28/12/2023 : kết quả : Ăn lô 32 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 45-54 : từ ngày 25/12–>27/12/2023 : kết quả : Ăn lô 54 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 48-84 : từ ngày 22/12–>24/12/2023 : kết quả : Ăn lô 48 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 08-80 : từ ngày 21/12–>23/12/2023 : kết quả : Ăn lô 80 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 36-63 : từ ngày 20/12–>22/12/2023 : kết quả : Ăn lô 36-63 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 45-54 : từ ngày 17/12–>19/12/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 89-98 : từ ngày 16/12–>18/12/2023 : kết quả : Ăn lô 89×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 23-32 : từ ngày 14/12–>16/12/2023 : kết quả : Ăn lô 32 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 01-10 : từ ngày 13/12–>15/12/2023 : kết quả : Ăn lô 10 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 45-54 : từ ngày 11/12–>13/12/2023 : kết quả : Ăn lô 45-54 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 07-70 : từ ngày 10/12–>12/12/2023 : kết quả : Ăn lô 70 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 01-10 : từ ngày 09/12–>11/12/2023 : kết quả : Ăn lô 01 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 07-70 : từ ngày 08/12–>10/12/2023 : kết quả : Ăn lô 07 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 69-96 : từ ngày 07/12–>09/12/2023 : kết quả : Ăn lô 69-96 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 34-43 : từ ngày 05/12–>07/12/2023 : kết quả : Ăn lô 34 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 68-86 : từ ngày 02/12–>04/12/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 14-41 : từ ngày 01/12–>03/12/2023 : kết quả : Ăn lô 41 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 78-87 : từ ngày 30/11–>02/12/2023 : kết quả : Ăn lô 87 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 56-65 : từ ngày 29/11–>01/12/2023 : kết quả : Ăn lô 65×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 93-39 : từ ngày 26/11–>28/11/2023 : kết quả : Ăn lô 39 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 34-43 : từ ngày 23/11–>25/11/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 87-78 : từ ngày 20/11–>22/11/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 23-32 : từ ngày 19/11–>21/11/2023 : kết quả : Ăn lô 23×2-32 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 67-76 : từ ngày 16/11–>18/11/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 24-42 : từ ngày 15/11–>17/11/2023 : kết quả : Ăn lô 24 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 89-98 : từ ngày 14/11–>16/11/2023 : kết quả : Ăn lô 98×3 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 12-21 : từ ngày 13/11–>15/11/2023 : kết quả : Ăn lô 12 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 63-36 : từ ngày 12/11–>14/11/2023 : kết quả : Ăn lô 36 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 68-86 : từ ngày 09/11–>11/11/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 67-76 : từ ngày 08/11–>10/11/2023 : kết quả : Ăn lô 67 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 34-43 : từ ngày 06/11–>08/11/2023 : kết quả : Ăn lô 43 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 09-90 : từ ngày 05/11–>07/11/2023 : kết quả : Ăn lô 90 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 58-85 : từ ngày 03/11–>05/11/2023 : kết quả : Ăn lô 58×2-85×2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 54-45 : từ ngày 01/11–>03/11/2023 : kết quả : Ăn lô 45 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 67-76 : từ ngày 31/10–>02/11/2023 : kết quả : Ăn lô 67-76 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 54-45 : từ ngày 30/10–>01/11/2023 : kết quả : Ăn lô 45 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 53-35 : từ ngày 29/10–>31/10/2023 : kết quả : Ăn lô 53 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 56-65 : từ ngày 27/10–>29/10/2023 : kết quả : Ăn lô 56-65 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 48-84 : từ ngày 24/10–>26/10/2023 : kết quả : Ăn lô 84 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 16-61 : từ ngày 23/10–>25/10/2023 : kết quả : Ăn lô 16-61 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 36-63 : từ ngày 22/10–>24/10/2023 : kết quả : Ăn lô 36 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 45-54 : từ ngày 20/10–>22/10/2023 : kết quả : Ăn lô 54 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 36-63 : từ ngày 18/10–>20/10/2023 : kết quả : Ăn lô 36 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 01-10 : từ ngày 16/10–>18/10/2023 : kết quả : Ăn lô 10 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 14-41 : từ ngày 13/10–>15/10/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 35-53 : từ ngày 11/10–>13/10/2023 : kết quả : Ăn lô 35-53 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 67-76 : từ ngày 10/10–>12/10/2023 : kết quả : Ăn lô 67-76 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 16-61 : từ ngày 07/10–>09/10/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 68-86 : từ ngày 06/10–>08/10/2023 : kết quả : Ăn lô 68 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 43-34 : từ ngày 03/10–>05/10/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 48-84 : từ ngày 02/10–>04/10/2023 : kết quả : Ăn lô 84 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 36-63 : từ ngày 01/10–>03/10/2023 : kết quả : Ăn lô 63 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 54-45 : từ ngày 28/09–>30/09/2023 : kết quả : Ăn lô 54 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 24-42 : từ ngày 27/09–>29/09/2023 : kết quả : Ăn lô 24 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 23-32 : từ ngày 26/09–>28/09/2023 : kết quả : Ăn lô 32×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 54-45 : từ ngày 23/09–>25/09/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 84-48 : từ ngày 20/09–>22/09/2023 : kết quả : Ăn lô 84 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 14-41 : từ ngày 19/09–>21/09/2023 : kết quả : Ăn lô 41 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 32-23 : từ ngày 18/09–>20/09/2023 : kết quả : Ăn lô 23×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 35-53 : từ ngày 17/09–>19/09/2023 : kết quả : Ăn lô 35-53 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 74-47 : từ ngày 14/09–>16/09/2023 : kết quả : Ăn lô 74 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 06-60 : từ ngày 11/09–>13/09/2023 : kết quả : Ăn lô 06 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 45-54 : từ ngày 08/09–>10/09/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 49-94 : từ ngày 07/09–>09/09/2023 : kết quả : Ăn lô 49 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 48-84 : từ ngày 04/09–>06/09/2023 : kết quả : Ăn lô 48-84 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 56-65 : từ ngày 03/09–>05/09/2023 : kết quả : Ăn lô 65 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 09-90 : từ ngày 01/09–>03/09/2023 : kết quả : Ăn lô 09 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 01-10 : từ ngày 31/08–>02/09/2023 : kết quả : Ăn lô 10 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 32-23 : từ ngày 28/08–>30/08/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 35-53 : từ ngày 25/08–>27/08/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 47-74 : từ ngày 24/08–>26/08/2023 : kết quả : Ăn lô 47 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 18-81 : từ ngày 21/08–>23/08/2023 : kết quả : Ăn lô 18 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 14-41 : từ ngày 20/08–>22/08/2023 : kết quả : Ăn lô 14 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 64-46 : từ ngày 17/08–>19/08/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 12-21 : từ ngày 16/08–>18/08/2023 : kết quả : Ăn lô 12 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 74-47 : từ ngày 13/08–>15/08/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 73-37 : từ ngày 10/08–>12/08/2023 : kết quả : Ăn lô 37-73 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 13-31 : từ ngày 08/08–>10/08/2023 : kết quả : Ăn lô 13×2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 18-81 : từ ngày 06/08–>08/08/2023 : kết quả : Ăn lô 18 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 10-01 : từ ngày 03/08–>05/08/2023 : kết quả : Ăn lô 10×2 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 19-91 : từ ngày 01/08–>03/08/2023 : kết quả : Ăn lô 19 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 02-20 : từ ngày 31/07–>02/08/2023 : kết quả : Ăn lô 02×2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 45-45 : từ ngày 30/07–>01/08/2023 : kết quả : Ăn lô 54 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 48-84 : từ ngày 26/07–>28/07/2023 : kết quả : Ăn lô 48-84 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 32-23 : từ ngày 25/07–>27/07/2023 : kết quả : Ăn lô 23 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 34-43 : từ ngày 24/07–>26/07/2023 : kết quả : Ăn lô 34 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 14-41 : từ ngày 22/07–>24/07/2023 : kết quả : Ăn lô 14 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 18-81 : từ ngày 20/07–>22/07/2023 : kết quả : Ăn lô 18 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 53-35 : từ ngày 19/07–>21/07/2023 : kết quả : Ăn lô 53 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 56-65 : từ ngày 18/07–>20/07/2023 : kết quả : Ăn lô 56 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 69-96 : từ ngày 15/07–>17/07/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 19-91 : từ ngày 14/07–>16/07/2023 : kết quả : Ăn lô 19 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 20-02 : từ ngày 12/07–>14/07/2023 : kết quả : Ăn lô 02×2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 24-42 : từ ngày 11/07–>13/07/2023 : kết quả : Ăn lô 42 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 34-43 : từ ngày 10/07–>12/07/2023 : kết quả : Ăn lô 34×2-43 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 10-01 : từ ngày 07/07–>09/07/2023 : kết quả : Ăn lô 01×2 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 16-61 : từ ngày 05/07–>07/07/2023 : kết quả : Ăn lô 16 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 14-41 : từ ngày 04/07–>06/07/2023 : kết quả : Ăn lô 14 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 60-06 : từ ngày 03/07–>05/07/2023 : kết quả : Ăn lô 06-60 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 65-56 : từ ngày 30/06–>02/07/2023 : kết quả : Ăn lô 65 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 35-53 : từ ngày 29/06–>01/07/2023 : kết quả : Ăn lô 35 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 65-56 : từ ngày 26/06–>28/06/2023 : kết quả : Ăn lô 65 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 35-53 : từ ngày 25/06–>27/06/2023 : kết quả : Ăn lô 35 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 45-54 : từ ngày 24/06–>26/06/2023 : kết quả : Ăn lô 54 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 98-89 : từ ngày 21/06–>23/06/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 28-82 : từ ngày 19/06–>21/06/2023 : kết quả : Ăn lô 82 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 29-92 : từ ngày 17/06–>19/06/2023 : kết quả : Ăn lô 92×2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 69-96 : từ ngày 16/06–>18/06/2023 : kết quả : Ăn lô 96 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 98-89 : từ ngày 14/06–>16/06/2023 : kết quả : Ăn lô 89-98 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 78-87 : từ ngày 12/06–>14/06/2023 : kết quả : Ăn lô 78 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 69-96 : từ ngày 10/06–>12/06/2023 : kết quả : Ăn lô 96 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 04-40 : từ ngày 08/06–>10/06/2023 : kết quả : Ăn lô 40 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 23-32 : từ ngày 06/06–>08/06/2023 : kết quả : Ăn lô 23 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 47-74 : từ ngày 03/06–>05/06/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 42-24 : từ ngày 01/06–>03/06/2023 : kết quả : Ăn lô 42 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 14-41 : từ ngày 29/05–>31/05/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 09-90 : từ ngày 26/05–>28/05/2023 : kết quả : Trượt

+ Nuôi cặp lô : 02-20 : từ ngày 25/05–>27/05/2023 : kết quả : Ăn lô 02 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 01-10 : từ ngày 22/05–>24/05/2023 : kết quả : Ăn lô 01 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 09-90 : từ ngày 21/05–>23/05/2023 : kết quả : Ăn lô 90 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 01-10 : từ ngày 20/05–>22/05/2023 : kết quả : Ăn lô 01 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 05-50 : từ ngày 18/05–>20/05/2023 : kết quả : Ăn lô 50 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 25-52 : từ ngày 16/05–>18/05/2023 : kết quả : Ăn lô 52 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 85-58 : từ ngày 13/05–>15/05/2023 : kết quả : Ăn lô 58 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 45-54 : từ ngày 12/05–>14/05/2023 : kết quả : Ăn lô 45 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 75-57 : từ ngày 10/05–>12/05/2023 : kết quả : Ăn lô 75 ngày 2

+ Nuôi cặp lô : 71-17 : từ ngày 09/05–>11/05/2023 : kết quả : Ăn lô 71 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 79-97 : từ ngày 08/05–>10/05/2023 : kết quả : Ăn lô 97 ngày 1

+ Nuôi cặp lô : 59-95 : từ ngày 05/05–>07/05/2023 : kết quả : Ăn lô 95 ngày 3

+ Nuôi cặp lô : 24-42 : từ ngày 03/05–>05/05/2023 : kết quả : Ăn lô 24-42×2 ngày 2

Để biết được sự hiệu quả của cách chơi này. các bạn nên truy cập thường xuyên để xem số cũng như thống kê rồng bạch kim sau mỗi chu kỳ nuôi nhé.

Như thế nào được gọi là song thủ lô nuôi 3 ngày

Trong bộ môn xổ số thì lô song thủ được hiểu đơn giản là 2 con lô may mắn mà người chơi lựa chọn. Nếu cả hai con lô mà bạn chọn cùng về trong 1 ngày thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ lãi lớn hơn. Ngược lại nếu cặp lô đó không về thì tức là bạn sẽ mất hết số tiền đã đặt cược. Khác với lô xiên người chơi phải có cả hai con cùng về thì mới chiến thắng. Song thủ lô thì chỉ cần có 1 con về là người chơi sẽ nhận được tiền thưởng có đủ lãi.

Song thủ lô nuôi khung 3 ngày chính là cách đánh 1 cặp lô duy nhất trong vòng 3 ngày. Nếu ngày nào đó trong 3 ngày ăn thì chúng ta kết thúc chu kỳ nuôi. Bắt đầu 1 chu kỳ với 2 con số khác.

Điểm lợi thế và hạn chế song thủ nuôi khung 3 ngày

So với cách chơi bạch thủ lô hay lô xiên thì song thủ lô có tỷ lệ chiến thắng cao hơn và mức độ rủi ro cũng sẽ ít hơn. Vì khi cược 2 cặp lô chỉ cần người chơi trúng 1 lô là sẽ nhận được một số tiền lãi cực lớn. Trường hợp nếu người chơi trúng cả 2 con cùng lúc thì tiền thưởng ăn được sẽ rất cao.

Bên cạnh đó cách chơi này còn giúp người chơi tránh được trường hợp lô về lộn như khi chơi bạch thủ lô. Trường hợp khi bắt con bạch thủ lô là 45 nhưng kết quả lại về dạng lộn là 54. Như vậy khi chơi theo cách song thủ lô sẽ có cơ hội trúng rất cao.

Đồng thời khi chơi theo cách này số tiền vốn bỏ ra cũng không quá lớn. Vì khi chơi là đã đặt tiền vào hai con khác nhau. Nếu trúng 1 trong 2 thì đều mang đến chiến thắng và có được số tiền vốn và tiền lãi tương ứng.

Xem thêm : Nuôi lô kép khung 5 ngày toàn thắng

Hạn chế của cách chơi song thủ khung 3 ngày

Không ai dám khẳng định cách chơi nào chính xác 100% và không có nhược điểm. Với cách song thủ lô khung 3 ngày cũng không ngoại lệ, phương pháp này vẫn tồn tại một số nhược điểm nhất định. Theo cách này người chơi cần phải bỏ ra số vốn lớn gấp đôi cách chơi bạch thủ vì phải đặt cược cho 2 con thay vì 1 con. Tuy nhiên khi trúng 1 trong 2 thì số tiền lãi nhận được sẽ cao, không lo bị  lỗ.

Các cao thủ đã chia sẻ, cách chơi này luôn là sự lựa chọn an toàn và đúng đắn khi tham gia soi cầu để người chơi có được tỷ lệ chiến thắng cao. Tuy nhiên cần có sự nghiên cứu thật kỹ càng về cách chơi chuẩn nhất thì mới có cơ hội mang về lợi nhuận cao.

 

nuôi song thủ lô khung 3 ngày

nuôi song thủ lô khung 3 ngày

 

Bắt song thủ lô khung 3 ngày theo bạc nhớ

Cách soi cầu này khá hiệu quả mà các cao thủ lô đề đánh giá tôt. Cách chơi này dựa trên quy tắc lặp lại theo chu kỳ xổ số. Các bạn cần theo dõi bảng kết quả thường xuyên trong thời gian dài để tìm ra quy luật của những con số này.

Một nguyên tắc để chơi bạc nhớ nuôi khung 3 ngày đó là áp dụng lô ra theo thứ, lô ra cùng nhau và lô ra theo lô tô. Người chơi cần phải tìm hiểu thật kỹ để không bị nhầm lẫn giữa các số với nhau. Đặc biệt đừng quên khảo dự đoán song thủ từ các chuyên gia để có thêm nhiều gợi ý.

Xem thêm : Song thủ đề miền bắc chốt là ăn

Bắt song thủ nuôi khung 3 ngày ngày dựa vào dàn phụ giải 7

Với cách bắt song thủ dựa vào dàn phụ giải 7 này thực hiện khá đơn giản. Mọi người cần theo dõi bảng kết quả xổ số giải 7 nếu có số 2 thì mọi người có thể xác định được các bộ số 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 để nuôi trong 3 ngày.

Tuy nhiên trước khi nuôi thì mọi người cần phải kiểm tra giải 7 trong bảng kết quả hôm nay xuất hiện lô kép phụ hay không. Trường hợp có 2 lô cặp phụ thì mới đáp ứng điều kiện để bắt và nuôi lô được. Sau khi tìm thấy cặp lô kép phụ thì mọi người có thể đánh song thủ cặp bao gồm 10 con số để nuôi theo khung. Để có được chiến thắng lớn thì nên áp dụng thêm các chiêu thức khác đi kèm.

Trường hợp lô đề kép ở kết quả xổ số thứ 6 hàng tuần xuất hiện thì anh em nên tạm nghỉ và không nên nuôi lô. Bởi vì thường cầu lô này sẽ mang tính chất hiệu quả ít nhất trong vòng 1 tuần. Tức là giải 7 có đủ hai cặp lô mà lô đó đã về thì nên dừng trong 5 ngày sau đó mới tiếp tục chơi lại. Bên cạnh đó không nên dồn nhiều tiền để chơi khi chưa chắc chắn.

Kết luận của admin

Như vậy, song thủ nuôi khung 3 ngày chắc hẳn cũng không khó đánh khi các bạn tham khảo xong bài viết này nhỉ. Đừng quên là chúng tôi đều chốt số mỗi ngày ở trang nuoilo88.com này nhé. Chúc các bạn có nhiều niềm vi khi soi cầu ở trang này

Từ Khóa: , , , ,
Cùng chuyên mục
soi cầu 88 Bạch thủ lô khung 2 ngày
soi cầu 88 Bạch thủ kép khung 5 ngày
soi cầu 88 Song thủ lô khung 2 ngày siêu VIP
soi cầu 88 Lô bạch thủ nuôi khung 3 ngày
soi cầu 88 Lô bạch thủ nuôi khung 5 ngày
soi cầu 88 Nuôi cặp lô kép khung 3 ngày

© 2019 - 2020 Soi cầu 88


Bản quyền thuộc về Nuôi lô

soi cầu bạch thủ | soi cầu 247 | soi cầu 88 | soi cầu 247 | lô khung 2 ngày | rồng bạch kim | soi cầu 888 |

Nhà cái Sunwin | F8bet help | Fb88 | Sunwin | Hitclub |