Nuôi lô  88 chính xác
Soi Cầu 247 


Soi Cầu 88 


Nuôi lô 


Rồng Bạch Kim 

Soi cầu miền bắc

Dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày


1.02M

Dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày có lẽ là cách đánh hay nhất trong việc đánh đề nuôi. Thật vây, chúng tôi đã khảo sát rất nhiều năm về việc đánh dàn đề 50 số vip trong khung 2 ngày. Chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào đánh đều tay mà thua tha nợ nần cả. Và bạn cũng sẽ nắm bắt được chính cơ hội này ngay sau khi truy cập địa chỉ soi cầu 247 này của chúng tôi. Bắt đầu ngay thôi nào.

 

Cách nuôi dàn đề 50 số

Cách nuôi dàn đề 50 số

 

Dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày chính xác

+Nuôi dàn đề : đầu 1-7-9-8-4 : từ ngày 12-06->13/06-2024 : kết quả :

 

 

 

 

+Nuôi dàn đề : đầu 1-7-9-0-4 : từ ngày 11/06->12/06-2024 : kết quả : ăn đề 09

+Nuôi dàn đề : đầu 0-6-9-0-4 : từ ngày 09/06->10/06-2024 : kết quả : ăn đề 65

+Nuôi dàn đề : đầu 0-3-1-6-9 : từ ngày 07/06->08/06-2024 : kết quả : ăn đề 33

+Nuôi dàn đề : đầu 0-3-8-6-9 : từ ngày 06/06->07/06-2024 : kết quả : ăn đề 88

+Nuôi dàn đề : đầu 5-3-8-6-9 : từ ngày 04/06->05/06-2024 : kết quả : ăn đề 56

+Nuôi dàn đề : đầu 5-4-8-6-2 : từ ngày 02/06->03/06-2024 : kết quả : ăn đề 24

+Nuôi dàn đề : đầu 5-4-1-6-2 : từ ngày 01/06->02/06-2024 : kết quả : ăn đề 12

+Nuôi dàn đề : đầu 5-0-1-6-2 : từ ngày 30/05->31/05-2024 : kết quả : ăn đề 02

+Nuôi dàn đề : đầu 3-5-0-1-6 : từ ngày 28/05->29/05-2024 : kết quả : ăn đề 31

+Nuôi dàn đề : đầu Nghỉ : từ ngày 26/05->27/05-2024 : kết quả : Nghỉ

+Nuôi dàn đề : đầu 3-5-4-1-6 : từ ngày 24/05->25/05-2024 : kết quả : ăn đề 43

+Nuôi dàn đề : đầu 3-5-4-1-8 : từ ngày 23/05->24/05-2024 : kết quả : ăn đề 82

+Nuôi dàn đề : đầu 9-5-4-1-8 : từ ngày 22/05->23/05-2024 : kết quả : ăn đề 97

+Nuôi dàn đề : đầu 0-5-4-1-8 : từ ngày 20/05->21/05-2024 : kết quả : ăn đề 00

+Nuôi dàn đề : đầu 7-5-4-1-8 : từ ngày 18/05->19/05-2024 : kết quả : ăn đề 78

+Nuôi dàn đề : đầu 7-5-4-6-1 : từ ngày 17/05->18/05-2024 : kết quả : ăn đề 68

+Nuôi dàn đề : đầu 3-5-4-6-1 : từ ngày 15/05->16/05-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 8-5-4-6-1 : từ ngày 13/05->14/05-2024 : kết quả : ăn đề 80

+Nuôi dàn đề : đầu 8-5-4-0-1 : từ ngày 12/05->13/05-2024 : kết quả : ăn đề 05

+Nuôi dàn đề : đầu 8-5-4-7-0 : từ ngày 10/05->11/05-2024 : kết quả : ăn đề 76

+Nuôi dàn đề : đầu 8-2-4-7-0 : từ ngày 09/05->10/05-2024 : kết quả : ăn đề 25

+Nuôi dàn đề : đầu 9-2-4-7-0  : từ ngày 08/05->09/05-2024 : kết quả : ăn đề 95

+Nuôi dàn đề : đầu 1-2-4-7-0  : từ ngày 06/05->07/05-2024 : kết quả : ăn đề 17

+Nuôi dàn đề : đầu 1-2-4-8-0  : từ ngày 05/05->06/05-2024 : kết quả : ăn đề 83

+Nuôi dàn đề : đầu 1-3-5-6-4  : từ ngày 23/04->24/04-2024 : kết quả : ăn đề 52

+Nuôi dàn đề : đầu 1-3-5-6-2  : từ ngày 22/04->23/04-2024 : kết quả : ăn đề 25

+Nuôi dàn đề : đầu 3-2-1-6-4  : từ ngày 20/04->21/04-2024 : kết quả : Trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 3-2-1-6-9  : từ ngày 19/04->20/04-2024 : kết quả : ăn đề 92

+Nuôi dàn đề : đầu 0-3-2-1-6  : từ ngày 18/04->19/04-2024 : kết quả : ăn đề 04

+Nuôi dàn đề : đầu 0-8-2-1-6  : từ ngày 17/04->18/04-2024 : kết quả : ăn đề 89

+Nuôi dàn đề : đầu 5-0-8-2-1  : từ ngày 16/04->17/04-2024 : kết quả : ăn đề 50

+Nuôi dàn đề : đầu 6-0-8-2-1  : từ ngày 15/04->16/04-2024 : kết quả : ăn đề 69

+Nuôi dàn đề : đầu 6-0-9-2-1  : từ ngày 14/04->15/04-2024 : kết quả : ăn đề 96

+Nuôi dàn đề : đầu 6-0-9-2-4  : từ ngày 13/04->14/04-2024 : kết quả : ăn đề 49

+Nuôi dàn đề : đầu 6-0-9-2-8  : từ ngày 11/04->12/04-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 3-4-0-9-2  : từ ngày 09/04->10/04-2024 : kết quả : ăn đề 38

+Nuôi dàn đề : đầu 3-4-0-9-2  : từ ngày 08/04->09/04-2024 : kết quả : ăn đề 47

+Nuôi dàn đề : đầu 3-4-7-9-2  : từ ngày 07/04->08/04-2024 : kết quả : ăn đề 74

+Nuôi dàn đề : đầu 1-4-7-9-2  : từ ngày 05/04->06/04-2024 : kết quả : ăn đề 12

+Nuôi dàn đề : đầu 8-2-9-4-7  : từ ngày 03/04->04/04-2024 : kết quả : ăn đề 89

+Nuôi dàn đề : đầu 8-2-0-1-9  : từ ngày 01/04->02/04-2024 : kết quả : ăn đề 09

+Nuôi dàn đề : đầu 0-9-8-2-1  : từ ngày 31/03->01/04-2024 : kết quả : ăn đề 09

+Nuôi dàn đề : đầu 0-9-8-2-3  : từ ngày 30/03->31/03-2024 : kết quả : ăn đề 35

+Nuôi dàn đề : đầu 6-0-9-8-2  : từ ngày 28/03->29/03-2024 : kết quả : ăn đề 69

+Nuôi dàn đề : đầu 6-0-9-8-4  : từ ngày 27/03->28/03-2024 : kết quả : ăn đề 45

+Nuôi dàn đề : đầu 0-6-9-1-5  : từ ngày 25/03->26/03-2024 : kết quả : ăn đề 19

+Nuôi dàn đề : đầu 0-7-4-1-8  : từ ngày 19/03->20/03-2024 : kết quả : ăn đề 44

+Nuôi dàn đề : đầu 0-7-2-1-8  : từ ngày 18/03->19/03-2024 : kết quả : ăn đề 23

+Nuôi dàn đề : đầu 0-7-9-1-4  : từ ngày 17/03->18/03-2024 : kết quả : ăn đề 99

+Nuôi dàn đề : đầu 0-7-9-1-8  : từ ngày 15/03->16/03-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 0-7-9-6-8  : từ ngày 13/03->14/03-2024 : kết quả : ăn đề 69

+Nuôi dàn đề : đầu 5-7-9-6-8  : từ ngày 09/03->10/03-2024 : kết quả : ăn đề 52

+Nuôi dàn đề : đầu 5-7-9-0-8  : từ ngày 07/03->08/03-2024 : kết quả : ăn đề 07

+Nuôi dàn đề : đầu 8-7-9-1-0  : từ ngày 05/03->06/03-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 2-7-9-1-5  : từ ngày 03/03->04/03-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 2-7-9-1-8  : từ ngày 01/03->02/03-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 2-7-9-6-8  : từ ngày 28/02->29/02-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 2-7-9-6-1  : từ ngày 26/02->27/02-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 2-7-9-4-1  : từ ngày 24/02->25/02-2024 : kết quả : ăn đề 45

+Nuôi dàn đề : đầu 5-7-9-1-4  : từ ngày 23/02->24/02-2024 : kết quả : ăn đề 53

+Nuôi dàn đề : đầu 5-7-9-1-8  : từ ngày 22/02->23/02-2024 : kết quả : ăn đề 88

+Nuôi dàn đề : đầu 2-4-5-8-1  : từ ngày 20/02->21/02-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 2-4-5-8-1  : từ ngày 18/02->19/02-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 2-4-5-8-9  : từ ngày 16/02->17/02-2024 : kết quả : ăn đề 94

+Nuôi dàn đề : đầu 3-4-5-8-9  : từ ngày 15/02->16/02-2024 : kết quả : ăn đề 31

+Nuôi dàn đề : đầu 3-6-8-9-4  : từ ngày 13/02->14/02-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 1-5-9-2-3  : từ ngày 05/02->06/02-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 1-5-9-0-3  : từ ngày 04/02->05/02-2024 : kết quả : ăn đề 00

+Nuôi dàn đề : đầu 0-3-8-5-1  : từ ngày 02/02->03/02-2024 : kết quả : ăn đề 89

+Nuôi dàn đề : đầu 0-3-8-5-9  : từ ngày 31/01->01/02-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 0-2-8-5-9  : từ ngày 30/01->31/01-2024 : kết quả : ăn đề 24

+Nuôi dàn đề : đầu 0-2-8-5-3  : từ ngày 28/01->29/01-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 2-5-0-8-3  : từ ngày 26/01->27/01-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 2-5-7-8-3  : từ ngày 24/01->25/01-2024 : kết quả : ăn đề 75

+Nuôi dàn đề : đầu 2-4-7-8-3  : từ ngày 22/01->23/01-2024 : kết quả : ăn đề 41

+Nuôi dàn đề : đầu 2-4-7-8-1  : từ ngày 20/01->21/01-2024 : kết quả : ăn đề 19

+Nuôi dàn đề : đầu 2-0-4-7-8  : từ ngày 19/01->20/01-2024 : kết quả : ăn đề 09

+Nuôi dàn đề : đầu 9-2-0-4-7  : từ ngày 18/01->19/01-2024 : kết quả : ăn đề 98

+Nuôi dàn đề : đầu 5-9-2-0-4  : từ ngày 16/01->17/01-2024 : kết quả : ăn đề 53

+Nuôi dàn đề : đầu 0-2-5-4-7  : từ ngày 14/01->15/01-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 0-2-5-6-4  : từ ngày 12/01->13/01-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 0-2-1-5-6  : từ ngày 10/01->11/01-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 0-2-7-5-6  : từ ngày 09/01->10/01-2024 : kết quả : ăn đề 77

+Nuôi dàn đề : đầu 0-2-7-8-5  : từ ngày 08/01->09/01-2024 : kết quả : ăn đề 89

+Nuôi dàn đề : đầu 0-2-7-8-1  : từ ngày 06/01->07/01-2024 : kết quả : ăn đề 18

+Nuôi dàn đề : đầu 0-6-7-8-1  : từ ngày 05/01->06/01-2024 : kết quả : ăn đề 67

+Nuôi dàn đề : đầu 0-4-6-7-8  : từ ngày 03/01->04/01-2024 : kết quả : ăn đề 40

+Nuôi dàn đề : đầu 0-4-6-7-9  : từ ngày 01/01->02/01-2024 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 0-5-6-7-9  : từ ngày 31/12->01/01-2024 : kết quả : ăn đề 58

+Nuôi dàn đề : đầu 0-8-6-7-9  : từ ngày 30/12->31/12-2023 : kết quả : ăn đề 80

+Nuôi dàn đề : đầu 0-8-6-5-9  : từ ngày 28/12->29/12-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 0-8-6-1-9  : từ ngày 27/12->28/12-2023 : kết quả : ăn đề 17

+Nuôi dàn đề : đầu 0-8-6-3-9  : từ ngày 26/12->27/12-2023 : kết quả : ăn đề 36

+Nuôi dàn đề : đầu 0-2-6-3-9  : từ ngày 25/12->26/12-2023 : kết quả : ăn đề 25

+Nuôi dàn đề : đầu 4-0-2-6-9  : từ ngày 23/12->24/12-2023 : kết quả : ăn đề 43

+Nuôi dàn đề : đầu 4-0-1-6-9  : từ ngày 22/12->23/12-2023 : kết quả : ăn đề 11

+Nuôi dàn đề : đầu 4-0-1-8-9  : từ ngày 21/12->22/12-2023 : kết quả : ăn đề 85

+Nuôi dàn đề : đầu 4-6-1-8-9  : từ ngày 19/12->20/12-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 3-9-8-6-1  : từ ngày 18/12->19/12-2023 : kết quả : ăn đề 32

+Nuôi dàn đề : đầu 5-9-8-6-1  : từ ngày 17/12->18/12-2023 : kết quả : ăn đề 57

+Nuôi dàn đề : đầu 5-9-8-2-1  : từ ngày 15/12->16/12-2023 : kết quả : ăn đề 25

+Nuôi dàn đề : đầu 4-9-8-2-1  : từ ngày 14/12->15/12-2023 : kết quả : ăn đề 45

+Nuôi dàn đề : đầu 4-9-0-2-1  : từ ngày 13/12->14/12-2023 : kết quả : ăn đề 06

+Nuôi dàn đề : đầu 7-9-0-2-1  : từ ngày 12/12->13/12-2023 : kết quả : ăn đề 70

+Nuôi dàn đề : đầu 3-9-0-2-1  : từ ngày 11/12->12/12-2023 : kết quả : ăn đề 38

+Nuôi dàn đề : đầu 3-9-0-2-6  : từ ngày 10/12->11/12-2023 : kết quả : ăn đề 60

+Nuôi dàn đề : đầu 3-9-0-5-6  : từ ngày 09/12->10/12-2023 : kết quả : ăn đề 57

+Nuôi dàn đề : đầu 3-4-0-5-6  : từ ngày 07/12->08/12-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 3-7-0-5-6  : từ ngày 05/12->06/12-2023 : kết quả : ăn đề 78

+Nuôi dàn đề : đầu 3-7-9-5-6  : từ ngày 04/12->05/12-2023 : kết quả : ăn đề 94

+Nuôi dàn đề : đầu 3-7-9-1-6  : từ ngày 03/12->04/12-2023 : kết quả : ăn đề 16

+Nuôi dàn đề : đầu 3-7-9-8-6  : từ ngày 02/12->03/12-2023 : kết quả : ăn đề 85

+Nuôi dàn đề : đầu 3-0-9-8-6  : từ ngày 01/12->02/12-2023 : kết quả : ăn đề 01

+Nuôi dàn đề : đầu 3-2-0-8-6  : từ ngày 26/11->27/11-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 3-2-0-8-1  : từ ngày 25/11->26/11-2023 : kết quả : ăn đề 16

+Nuôi dàn đề : đầu 3-5-0-8-1  : từ ngày 24/11->25/11-2023 : kết quả : ăn đề 52

+Nuôi dàn đề : đầu 3-9-0-8-1  : từ ngày 22/11->23/11-2023 : kết quả : ăn đề 99

+Nuôi dàn đề : đầu 3-4-0-8-1  : từ ngày 21/11->22/11-2023 : kết quả : ăn đề 48

+Nuôi dàn đề : đầu 3-4-0-8-9  : từ ngày 19/11->20/11-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 3-4-0-8-2  : từ ngày 17/11->18/11-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 3-4-6-8-2  : từ ngày 16/11->17/11-2023 : kết quả : ăn đề 69

+Nuôi dàn đề : đầu 3-4-6-8-5  : từ ngày 15/11->16/11-2023 : kết quả : ăn đề 59

+Nuôi dàn đề : đầu 3-4-0-8-5  : từ ngày 14/11->15/11-2023 : kết quả : ăn đề 00

+Nuôi dàn đề : đầu 3-1-0-8-5  : từ ngày 12/11->13/11-2023 : kết quả : ăn đề 12

+Nuôi dàn đề : đầu 3-1-0-9-5  : từ ngày 11/11->12/11-2023 : kết quả : ăn đề 91

+Nuôi dàn đề : đầu 7-1-0-9-5  : từ ngày 09/11->10/11-2023 : kết quả : ăn đề 70

+Nuôi dàn đề : đầu 7-1-0-9-6  : từ ngày 07/11->08/11-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 7-1-0-9-4  : từ ngày 05/11->06/11-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 7-1-0-9-4  : từ ngày 03/11->04/11-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 7-1-0-9-2  : từ ngày 02/11->03/11-2023 : kết quả : ăn đề 27

+Nuôi dàn đề : đầu 3-1-0-9-2  : từ ngày 31/10->01/11-2023 : kết quả : ăn đề 36

+Nuôi dàn đề : đầu 7-1-0-9-2  : từ ngày 29/10->30/10-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 7-1-5-9-2  : từ ngày 28/10->29/10-2023 : kết quả : ăn đề 57

+Nuôi dàn đề : đầu 7-3-5-9-2  : từ ngày 27/10->28/10-2023 : kết quả : ăn đề 36

+Nuôi dàn đề : đầu 6-3-5-9-2  : từ ngày 25/10->26/10-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 6-3-5-9-8  : từ ngày 23/10->24/10-2023 : kết quả : ăn đề 88

+Nuôi dàn đề : đầu 6-3-5-9-2  : từ ngày 21/10->22/10-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 6-3-8-9-2  : từ ngày 19/10->20/10-2023 : kết quả : ăn đề 88

+Nuôi dàn đề : đầu 6-3-8-9-0  : từ ngày 18/10->19/10-2023 : kết quả : ăn đề 00

+Nuôi dàn đề : đầu 6-7-8-9-0  : từ ngày 16/10->17/10-2023 : kết quả : ăn đề 76

+Nuôi dàn đề : đầu 1-7-8-9-0  : từ ngày 15/10->16/10-2023 : kết quả : ăn đề 13

+Nuôi dàn đề : đầu 1-6-8-9-0  : từ ngày 13/10->14/10-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 1-6-7-9-0  : từ ngày 11/10->12/10-2023 : kết quả : ăn đề 75

+Nuôi dàn đề : đầu 7-5-1-6-9  : từ ngày 09/10->10/10-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 7-0-1-6-9  : từ ngày 07/10->08/10-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 7-0-1-6-2  : từ ngày 06/10->07/10-2023 : kết quả : ăn đề 21

+Nuôi dàn đề : đầu 9-0-1-6-2  : từ ngày 04/10->05/10-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 5-0-1-6-2  : từ ngày 02/10->03/10-2023 : kết quả : ăn đề 56

+Nuôi dàn đề : đầu 5-0-1-6-8  : từ ngày 01/10->02/10-2023 : kết quả : ăn đề 89

+Nuôi dàn đề : đầu 5-0-1-6-8  : từ ngày 29/09->30/09-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 5-0-1-9-8  : từ ngày 28/09->29/09-2023 : kết quả : ăn đề 98

+Nuôi dàn đề : đầu 5-4-1-9-8  : từ ngày 27/09->28/09-2023 : kết quả : ăn đề 47

+Nuôi dàn đề : đầu 5-4-3-9-8  : từ ngày 25/09->26/09-2023 : kết quả : ăn đề 36

+Nuôi dàn đề : đầu 5-7-3-9-8  : từ ngày 23/09->24/09-2023 : kết quả : ăn đề 78

+Nuôi dàn đề : đầu 1-7-3-9-8  : từ ngày 21/09->22/09-2023 : kết quả : ăn đề 14

+Nuôi dàn đề : đầu 1-7-4-9-8  : từ ngày 19/09->20/09-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 0-7-4-9-8  : từ ngày 18/09->19/09-2023 : kết quả : ăn đề 04

+Nuôi dàn đề : đầu 0-5-4-6-8  : từ ngày 17/09->18/09-2023 : kết quả : ăn đề 65

+Nuôi dàn đề : đầu 1-7-4-9-8  : từ ngày 15/09->16/09-2023 : kết quả : trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 2-7-4-9-8  : từ ngày 13/09->14/09-2023 : kết quả : Ăn đề 22

+Nuôi dàn đề : đầu 2-3-4-9-8  : từ ngày 11/09->12/09-2023 : kết quả : Ăn đề 32

+Nuôi dàn đề : đầu 2-3-0-9-8  : từ ngày 09/09->10/09-2023 : kết quả : Ăn đề 02

+Nuôi dàn đề : đầu 2-3-0-9-7  : từ ngày 08/09->09/09-2023 : kết quả : Ăn đề 76

+Nuôi dàn đề : đầu 2-3-0-9-5  : từ ngày 06/09->07/09-2023 : kết quả : Ăn đề 56

+Nuôi dàn đề : đầu 2-6-0-9-5  : từ ngày 05/09->06/09-2023 : kết quả : Ăn đề 67

+Nuôi dàn đề : đầu 2-6-1-9-5  : từ ngày 04/09->05/09-2023 : kết quả : Ăn đề 11

+Nuôi dàn đề : đầu 2-6-1-9-3  : từ ngày 02/09->03/09-2023 : kết quả : Trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 2-6-1-9-3  : từ ngày 31/08->01/09-2023 : kết quả : Trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 0-6-1-9-8  : từ ngày 29/08->30/08-2023 : kết quả : Trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 0-5-1-9-8  : từ ngày 27/08->28/08-2023 : kết quả : Ăn đề 85

+Nuôi dàn đề : đầu 0-5-1-9-8  : từ ngày 26/08->27/08-2023 : kết quả : Ăn đề 58

+Nuôi dàn đề : đầu 4-5-1-9-8  : từ ngày 25/08->26/08-2023 : kết quả : Ăn đề 43

+Nuôi dàn đề : đầu 4-5-0-9-8  : từ ngày 23/08->24/08-2023 : kết quả : Trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 7-5-0-3-4  : từ ngày 22/08->23/08-2023 : kết quả : Ăn đề 79

+Nuôi dàn đề : đầu 7-5-0-9-4  : từ ngày 20/08->21/08-2023 : kết quả : Trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 7-5-0-3-4  : từ ngày 18/08->19/08-2023 : kết quả : Ăn đề 30

+Nuôi dàn đề : đầu 7-5-0-3-8  : từ ngày 17/08->18/08-2023 : kết quả : Ăn đề 86

+Nuôi dàn đề : đầu 7-5-0-3-1  : từ ngày 15/08->16/08-2023 : kết quả : Ăn đề 19

+Nuôi dàn đề : đầu 7-5-8-3-1  : từ ngày 13/08->14/08-2023 : kết quả : Trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 7-5-8-3-4  : từ ngày 12/08->13/08-2023 : kết quả : Ăn đề 48

+Nuôi dàn đề : đầu 9-5-8-1-4  : từ ngày 11/08->12/08-2023 : kết quả : Ăn đề 99

+Nuôi dàn đề : đầu 9-5-0-1-4  : từ ngày 09/08->10/08-2023 : kết quả : Ăn đề 02

+Nuôi dàn đề : đầu 9-5-0-6-4  : từ ngày 07/08->08/08-2023 : kết quả : Ăn đề 66

+Nuôi dàn đề : đầu 9-5-0-6-2  : từ ngày 05/08->06/08-2023 : kết quả : Ăn đề 23

+Nuôi dàn đề : đầu 9-5-0-6-7  : từ ngày 04/08->05/08-2023 : kết quả : Ăn đề 77

+Nuôi dàn đề : đầu 8-5-0-6-7  : từ ngày 02/08->03/08-2023 : kết quả : Ăn đề 88

+Nuôi dàn đề : đầu 8-5-0-6-3  : từ ngày 31/08->01/08-2023 : kết quả : Ăn đề 30

+Nuôi dàn đề : đầu 8-9-0-6-3  : từ ngày 29/07->30/07-2023 : kết quả : Trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 8-9-1-6-3  : từ ngày 28/07->29/07-2023 : kết quả : Ăn đề 15

+Nuôi dàn đề : đầu 8-0-1-7-9  : từ ngày 27/07->28/07-2023 : kết quả : Ăn đề 71

+Nuôi dàn đề : đầu 8-0-1-7-2  : từ ngày 26/07->27/07-2023 : kết quả : Ăn đề 29

+Nuôi dàn đề : đầu 5-0-1-7-2  : từ ngày 24/07->25/07-2023 : kết quả : Ăn đề 59

+Nuôi dàn đề : đầu 5-0-6-7-2  : từ ngày 22/07->23/07-2023 : kết quả : Ăn đề 62

+Nuôi dàn đề : đầu 5-4-6-7-2  : từ ngày 20/07->21/07-2023 : kết quả : Ăn đề 44

+Nuôi dàn đề : đầu 3-4-6-7-2  : từ ngày 19/07->20/07-2023 : kết quả : Ăn đề 39

+Nuôi dàn đề : đầu 3-4-8-7-2  : từ ngày 18/07->19/07-2023 : kết quả : Ăn đề 80

+Nuôi dàn đề : đầu 0-4-8-7-2  : từ ngày 17/07->18/07-2023 : kết quả : Ăn đề 06

+Nuôi dàn đề : đầu 0-4-8-7-5  : từ ngày 15/07->16/07-2023 : kết quả : Ăn đề 51

+Nuôi dàn đề : đầu 2-4-8-7-5  : từ ngày 13/07->14/07-2023 : kết quả : Trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 6-4-8-7-5  : từ ngày 11/07->12/07-2023 : kết quả : Trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 6-4-8-3-5  : từ ngày 10/07->11/07-2023 : kết quả : Ăn đề 31

+Nuôi dàn đề : đầu 6-4-0-3-5  : từ ngày 09/07->10/07-2023 : kết quả : Ăn đề 08

+Nuôi dàn đề : đầu 1-4-0-3-5  : từ ngày 08/07->09/07-2023 : kết quả : Ăn đề 15

+Nuôi dàn đề : đầu 1-7-0-3-5  : từ ngày 07/07->08/07-2023 : kết quả : Ăn đề 76

+Nuôi dàn đề : đầu 1-7-0-3-6  : từ ngày 05/07->06/07-2023 : kết quả : Trượt

+Nuôi dàn đề : đầu 1-7-0-3-8  : từ ngày 03/07->04/07-2023 : kết quả : Ăn đề 83

+Nuôi dàn đề : đầu 1-7-0-2-8  : từ ngày 02/07->03/07-2023 : kết quả : Ăn đề 23

+Nuôi dàn đề : đầu 4-6-0-2-8  : từ ngày 01/07->02/07-2023 : kết quả : Ăn đề 46

+Nuôi dàn đề : đầu 4-6-5-2-8  : từ ngày 30/06->01/07-2023 : kết quả : Ăn đề 51

+Nuôi dàn đề : đầu 0-6-5-2-8  : từ ngày 29/06->30/06-2023 : kết quả : Ăn đề 20

Những con số trên được chúng tôi tự tìm ra, tuy chúng rất đẹp nhưng cũng không thể khẳng định sẻ ra 100%, vì lý do này các bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng.chúng tôi sẻ không chịu trách nhiệm về những tổn thất của các bạn. Hãy phân tích soi cầu xsmb win2888 cùng chúng tôi nhé

Dàn đề 50 số khung 2 ngày được hiểu như thế nào là đúng

Đối với những người chơi xổ số miền Bắc hàng ngày, khái niệm dàn đề 50 số khá quen thuộc. Tuy nhiên, đối với những người mới tham gia chơi, thông tin này vẫn còn khá mới mẻ và khó hiểu. Dàn đề 50 số bao gồm tất cả 50 con số được chọn từ số 00 đến 99. Người chơi sẽ tính toán kỹ để chọn ra các bộ số phù hợp để đánh khung nuôi đề trong vòng 2 ngày.

Trong 2 ngày đó nên trúng ngày nào thì kết thúc nuôi và bắt đầu chu kỳ mới với các con số khác. Người chơi ngoài việc soi cầu tìm số còn cần thêm kinh nghiệm chia tiền cược. Chúng tôi sẽ giúp các bạn điều này. Nhưng trước hết hãy cùng đi sâu thực tế phân tích ưu nhược điểm của cách đánh dàn đề 50 số trong 48 giờ này nhé.

Ưu điểm của dàn đề 50 số khung 2 ngày

Các chuyên gia soi cầu 24h cho rằng tạo dàn đề 50 số khá đơn giản hơn so với việc chơi những dàn đề khác. Khi bắt được dàn đề 50 số, người chơi sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn để đánh lô, từ đó tăng khả năng trúng đề và đảm bảo an toàn hơn. Việc sử dụng dàn đề 50 số để đánh khung nuôi cũng giúp người chơi có thể tối đa hóa hiệu quả khi ăn đề.

Thời gian chơi dàn đề khung 2 ngày không mất quá nhiều thời gian chờ đợi. Phù hợp với những người không thích chờ đợi. Đây là cách đánh lô nuôi khung tuyệt vời cho những người yêu thích đánh lô. Do đó nếu nuôi dàn đề các bạn nên cân nhắc cách nuôi dàn đề này.

Xem thêm : lựa chọn đúng đắn nhất khi chơi đề 5 số

Hướng dẫn tạo dàn đề 50 số phổ biến hiện nay

Dàn đề 50 con chẵn lẻ, một hình thức đánh lô đề suốt cả năm, được xem là một cách tiện lợi và có khả năng đem lại cơ hội thắng lớn. Tuy nhiên, có thể có những bạn chưa tường tận hiểu rõ về danh sách số gồm 50 số chẵn và 50 số lẻ trong dàn đề này.

Dàn đặc biệt 50 số chẵn

Danh sách dàn đề 50 số chẵn được tạo ra từ các số có đuôi là số chẵn, như 0, 2, 4, 6, và 8. Dưới đây là danh sách các số chẵn trong bộ dàn đề:

00 – 02 – 04 – 06 – 08 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70 – 72 – 74 – 76 – 78 – 80 – 82 – 84 – 86 – 88 – 90 – 92 – 94 – 96 và 98.

Dàn đặc biệt 50 số lẻ

Tập hợp đặc biệt gồm 50 số lẻ là một tập hợp chứa các số có chữ số cuối cùng là số lẻ, bao gồm các chữ số: 1, 3, 5, 7, và 9. Danh sách đặc biệt này bao gồm chính xác 50 số lẻ sau: 01 – 03 – 05 – 07 – 09 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 27 – 29 – 31 – 33 – 35 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 47 – 49 – 51 – 53 – 55 – 57 – 59 – 61 – 63 – 65 – 67 – 69 – 71 – 73 – 75 – 77 – 79 – 81 – 83 – 85 – 87 – 89 – 91 – 93 – 95 – 97 và 99.

 

dàn đề 50 số khung 2 ngày

dàn đề 50 số khung 2 ngày

 

Cách soi cầu dàn đề 50 con khung 2 ngày hiệu quả nhất

Soi cầu dàn đề theo đầu chạm

Phương pháp chốt dàn đề 50 số theo đầu chạm đang được áp dụng phổ biến bởi các chuyên gia và cao thủ lô đê. Thông tin này dễ hiểu và dễ thực hiện trong các bước soi cầu. Bạn chỉ cần chốt các chữ số đầu tiên của các số trong dàn đề, và từ đó có thể suy ra tất cả các con số còn lại.

Đánh dàn đề 50 số 2 ngày theo đuôi chạm

Tương tự như cách tính chơi dàn đề theo đầu chạm, phương pháp đánh dàn đề theo đuôi chạm thay đổi 5 chữ số đầu tiên bằng 5 chữ số đuôi. Tuy nhiên, đánh dàn đề theo đuôi chạm ít được sử dụng hơn so với đánh dàn đề theo đầu chạm. Thay vào đó, phương pháp đánh dàn đề theo đầu và đuôi chạm với dàn 20 số là được ưa chuộng hơn.

Cách soi cầu dàn đề 50 quân khung 2 ngày theo bạc nhớ

Đây là một phương pháp soi cầu đặc biệt đòi hỏi người chơi cần phải nghiên cứu kết quả xổ số thường xuyên để tìm ra quy luật của các con số chuẩn xác nhất. Như vậy sẽ giúp anh em tạo được dàn đề có tỷ lệ trúng thưởng cao đem lại cơ hội ăn thưởng lớn cho ngày hôm sau.

Xem thêm : Hiệu quả bất ngờ với dàn combo siêu víp

Bật mí cách chia tiền cược với dàn đề 50 số

Phương pháp được nhiều người chơi áp dụng hiện nay là chọn 50 số liên tiếp trong 2 ngày để đánh cược. Với cách này, tỷ lệ thắng có thể lên đến 60-70%, đảm bảo khá cao. Để giành chiến thắng và tránh rủi ro, người chơi nên chia số tiền của mình thành nhiều phần nhỏ và cập nhật kết quả thường xuyên.

Một chiến lược phổ biến để quản lý tiền là sử dụng phương pháp đánh gấp thếp. Đối với việc duy trì một khung 3 ngày, bạn có thể áp dụng tỷ lệ cược 1:2 hoặc 1:3. Khi bạn đối diện với các khung thời gian dài hơn, hãy xem xét tình hình tài chính của bạn và đặt cược theo tỷ lệ gấp thếp phù hợp. Một ví dụ về tỷ lệ cược hợp lý có thể là 1:4

Lựa chọn tỷ lệ cược phù hợp là quan trọng để đảm bảo bạn không mắc phải rủi ro tài chính và có cơ hội tối đa hóa lợi nhuận. Hãy nhớ rằng, tính toán cẩn thận và việc đặt cược không quá mức là chìa khóa cho thành công trong việc đánh dàn đề 50 số.

Kết luận của admin

Như vậy thì chúng tôi cũng đã mang đến cầu trả lời đầy đủ nhất cho việc đánh dàn đề 50 số khung 2 ngày. Những thông tin và kinh nghiệm này hy vọng sẽ giúp đỡ được hàng nghìn người đang mất phương hướng trong việc chơi xổ số mỗi ngày. Đừng quên chúng tôi đều chốt số miễn phí ở NuoiLo88.com mỗi ngày. Chúc các bạn thành công.

Từ Khóa: , ,
Cùng chuyên mục
soi cầu 88 Soi cầu 3 càng đặc biệt nuôi tuần
soi cầu 88 Dàn đề 30 số nuôi khung 3 ngày
soi cầu 88 Dàn đề 10 số nuôi khung 5 ngày
soi cầu 88 Dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày
soi cầu 88 Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

© 2019 - 2020 Soi cầu 88


Bản quyền thuộc về Nuôi lô

soi cầu bạch thủ | soi cầu 247 | soi cầu 88 | soi cầu 247 | lô khung 2 ngày | rồng bạch kim | soi cầu 888 |

Nhà cái Sunwin | LUCKY88 | F8bet help | Hi88 |