Nuôi lô  88 chính xác
Soi Cầu 247 


Soi Cầu 88 


Nuôi lô 


Rồng Bạch Kim 

Soi cầu miền bắc

Dàn đề 30 số nuôi khung 3 ngày


468.05K

Chào mừng các bạn đến với chuyên mục dàn đề 30 số nuôi khung 3 ngày của trang nuôi lô miền bắc. để anh chị em có nhiều sự lựa chọn tối ưu khi tham khảo số tại diễn đàn này. chúng tôi phát triển thêm cầu đề này với mong muốn sẻ đem lại sự may mắn cũng như thành công cho các bạn. tuy nhiên cũng như những chuyên mục khác, đây chỉ là dự đoán và chỉ có tính tương đối mà thôi. các bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng những thông tin trên vào mục đích riêng nhé.

Dưới đây là những thống kê kết quả sau mỗi chu kỳ nuôi để các bạn theo dõi.

Lưu ý : chơi lô đề là bất hợp pháp vì thế anh chị em chỉ nên chơi xổ số do nhà nước ban hành. chúc các bạn may mắn.

 

Thống Kê Kết quả dàn đề 30 số nuôi khung 3 ngày

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-2-3 từ ngày 19-04->21/04-2024 : kết quả :

 

 

 

 

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-0-2 từ ngày 18-04-;20/04-2024 : kết quả : Ăn đề 04

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-8-2 từ ngày 17-04-;19/04-2024 : kết quả : Ăn đề 89

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-2-8 từ ngày 14-04-;16/04-2024 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 6-9-2 từ ngày 11-04-;13/04-2024 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-9-2 từ ngày 09-04-;11/04-2024 : kết quả : Ăn đề 38

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-9-4 từ ngày 08-04-;10/04-2024 : kết quả : Ăn đề 47

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-4-9 từ ngày 05-04-;07/04-2024 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 9-8-7 từ ngày 04-04-;06/04-2024 : kết quả : Ăn đề 89

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-8-1 từ ngày 01-04-;03/04-2024 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-5-1 từ ngày 31-03-;02/04-2024 : kết quả : Ăn đề 09

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-3-1 từ ngày 30-03-;01/04-2024 : kết quả : Ăn đề 35

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-8-6 từ ngày 28-03-;30/03-2024 : kết quả : Ăn đề 69

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-4-6 từ ngày 27-03-;29/03-2024 : kết quả : Ăn đề 45

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-1-6 từ ngày 25-03-;27/03-2024 : kết quả : Ăn đề 19

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-7-8 từ ngày 18-03-;20/03-2024 : kết quả : Ăn đề 23

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-7-9 từ ngày 15-03-;17/03-2024 : kết quả : Ăn đề 99

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 6-2-7 từ ngày 12-03-;14/03-2024 : kết quả : Ăn đề 69

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 6-4-3 từ ngày 11-03-;13/03-2024 : kết quả : Ăn đề 33

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-7-9 từ ngày 08-03–>10/03-2024 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 5-7-8 từ ngày 05-03–>07/03-2024 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 7-2-9 từ ngày 02-03–>04/03-2024 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 6-7-2 từ ngày 01-03–>03/03-2024 : kết quả : Ăn đề 61

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-2-9 từ ngày 27-02–>29/02-2024 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-7-9 từ ngày 24-02–>26/02-2024 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 5-7-9 từ ngày 22-02–>24/02-2024 : kết quả : Ăn đề 53

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-2-5 từ ngày 19-02–>21/02-2024 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-5-6 từ ngày 16-02–>18/02-2024 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 9-5-3 từ ngày 13-02–>15/02-2024 : kết quả : Ăn đề 31

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-5-3 từ ngày 04-02–>06/02-2024 : kết quả : Ăn đề 00

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-5-8 từ ngày 01-02–>03/02-2024 : kết quả : Ăn đề 89

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-6-5 từ ngày 31-01–>02/02-2024 : kết quả : Ăn đề 66

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-2-5 từ ngày 29-01–>31/01-2024 : kết quả : Ăn đề 24

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-8-0 từ ngày 26-01–>28/01-2024 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-8-7 từ ngày 24-01–>26/01-2024 : kết quả : Ăn đề 75

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-4-7 từ ngày 22-01–>24/01-2024 : kết quả : Ăn đề 41

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-2-7 từ ngày 20-01–>22/01-2024 : kết quả : Ăn đề 19

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 7-0-2 từ ngày 18-01–>20/01-2024 : kết quả : Ăn đề 09

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 5-0-2 từ ngày 16-01–>18/01-2024 : kết quả : Ăn đề 53

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-2-6 từ ngày 13-01–>15/01-2024 : kết quả : Ăn đề 61

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-2-5 từ ngày 10-01–>12/01-2024 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-2-7 từ ngày 08-01–>10/01-2024 : kết quả : Ăn đề 77

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-1-7 từ ngày 06-01–>08/01-2024 : kết quả : Ăn đề 18

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-6-7 từ ngày 05-01–>07/01-2024 : kết quả : Ăn đề 67

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-4-7 từ ngày 03-01–>05/01-2024 : kết quả : Ăn đề 40

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-6-9 từ ngày 31-12–>02/01-2024 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-8-9 từ ngày 30-12–>01/01-2024 : kết quả : Ăn đề 80

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-6-9 từ ngày 27-12–>29/12-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-3-6 từ ngày 26-12–>28/12-2023 : kết quả : Ăn đề 36

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-6-9 từ ngày 23-12–>25/12-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-6-9 từ ngày 20-12–>22/12-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 8-1-9 từ ngày 17-12–>19/12-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-1-2 từ ngày 14-12–>16/12-2023 : kết quả : Ăn đề 25

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-1-0 từ ngày 13-12–>15/12-2023 : kết quả : Ăn đề 06

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 7-1-0 từ ngày 12-12–>14/12-2023 : kết quả : Ăn đề 70

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-1-0 từ ngày 11-12–>13/12-2023 : kết quả : Ăn đề 38

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-6-0 từ ngày 10-12–>12/12-2023 : kết quả : Ăn đề 60

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-6-5 từ ngày 07-12–>09/12-2023 : kết quả : Ăn đề 57

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-6-0 từ ngày 06-12–>08/12-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-6-7 từ ngày 03-12–>05/12-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-6-8 từ ngày 02-12–>04/12-2023 : kết quả : Ăn đề 85

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-6-8 từ ngày 30-11–>02/12-2023 : kết quả : Ăn đề 01

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-6-3 từ ngày 27-11–>29/11-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-8-3 từ ngày 24-11–>26/11-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-9-3 từ ngày 22-11–>24/11-2023 : kết quả : Ăn đề 99

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-8-3 từ ngày 19-11–>21/11-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-8-3 từ ngày 16-11–>18/11-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-5-3 từ ngày 15-11–>17/11-2023 : kết quả : Ăn đề 59

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-5-3 từ ngày 12-11–>14/11-2023 : kết quả : Ăn đề 00

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-5-9 từ ngày 11-11–>13/11-2023 : kết quả : Ăn đề 91

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-5-7 từ ngày 09-11–>11/11-2023 : kết quả : Ăn đề 70

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-7-1 từ ngày 06-11–>08/11-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-7-9 từ ngày 03-11–>05/11-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-2-9 từ ngày 01-11–>03/11-2023 : kết quả : Ăn đề 27

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-7-9 từ ngày 29-10–>31/10-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-5-7 từ ngày 28-10–>30/10-2023 : kết quả : Ăn đề 57

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-3-5 từ ngày 27-10–>29/10-2023 : kết quả : Ăn đề 36

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-6-9 từ ngày 24-10–>26/10-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-5-9 từ ngày 21-10–>23/10-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-8-9 từ ngày 19-10–>21/10-2023 : kết quả : Ăn đề 88

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-8-9 từ ngày 16-10–>18/10-2023 : kết quả : Ăn đề 00

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-8-9 từ ngày 15-10–>17/10-2023 : kết quả : Ăn đề 13

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-5-9 từ ngày 13-10–>15/10-2023 : kết quả : Ăn đề 54

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-7-9 từ ngày 10-10–>12/10-2023 : kết quả : Ăn đề 75

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-6-9 từ ngày 07-10–>09/10-2023 : kết quả : trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-1-6 từ ngày 04-10–>06/10-2023 : kết quả : trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 5-6-0 từ ngày 02-10–>04/10-2023 : kết quả : Ăn đề 56

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-1-5 từ ngày 29-09–>01/10-2023 : kết quả : trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-8-9 từ ngày 28-09–>30/09-2023 : kết quả : Ăn đề 98

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-5-9 từ ngày 27-09–>29/09-2023 : kết quả : Ăn đề 47

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-5-9 từ ngày 25-09–>27/09-2023 : kết quả : Ăn đề 36

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 7-8-9 từ ngày 22-09–>24/09-2023 : kết quả : Ăn đề 78

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-8-9 từ ngày 19-09–>21/09-2023 : kết quả : trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 7-3-5 từ ngày 16-09–>18/09-2023 : kết quả : trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-8-9 từ ngày 13-09–>15/09-2023 : kết quả : trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-8-9 từ ngày 11-09–>13/09-2023 : kết quả : Ăn đề 32

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-8-9 từ ngày 09-09–>11/09-2023 : kết quả : Ăn đề 02

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-3-9 từ ngày 06-09–>08/09-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 6-3-9 từ ngày 05-09–>07/09-2023 : kết quả : Ăn đề 67

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 6-1-9 từ ngày 02-09–>04/09-2023 : kết quả : Ăn đề 11

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-6-2 từ ngày 30-08–>01/09-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-6-9 từ ngày 27-08–>29/08-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-5-9 từ ngày 26-08–>28/08-2023 : kết quả : Ăn đề 58

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-5-9 từ ngày 23-08–>25/08-2023 : kết quả : Ăn đề 43

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-5-7 từ ngày 21-08–>23/08-2023 : kết quả : Ăn đề 79

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-5-7 từ ngày 20-08–>22/08-2023 : kết quả : Ăn đề 09

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-5-7 từ ngày 17-08–>19/08-2023 : kết quả : Ăn đề 30

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-5-7 từ ngày 16-08–>18/08-2023 : kết quả : Ăn đề 19

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 5-8-3 từ ngày 13-08–>15/08-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-5-8 từ ngày 12-08–>14/08-2023 : kết quả : Ăn đề 48

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-5-9 từ ngày 11-08–>13/08-2023 : kết quả : Ăn đề 99

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-5-9 từ ngày 08-08–>10/08-2023 : kết quả : Ăn đề 02

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-9-6 từ ngày 05-08–>07/08-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-7-9 từ ngày 04-08–>06/08-2023 : kết quả : Ăn đề 77

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-7-8 từ ngày 02-08–>04/08-2023 : kết quả : Ăn đề 88

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-3-8 từ ngày 01-08–>03/08-2023 : kết quả : Ăn đề 30

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-9-8 từ ngày 29-07–>31/07-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 8-0-1 từ ngày 28-07–>30/07-2023 : kết quả : Ăn đề 15

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 8-7-1 từ ngày 27-07–>29/07-2023 : kết quả : Ăn đề 71

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-7-1 từ ngày 24-07–>26/07-2023 : kết quả : Ăn đề 29

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-7-6 từ ngày 22-07–>24/07-2023 : kết quả : Ăn đề 62

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-7-6 từ ngày 19-07–>21/07-2023 : kết quả : Ăn đề 44

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-7-8 từ ngày 17-07–>19/07-2023 : kết quả : Ăn đề 80

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-5-7 từ ngày 15-07–>17/07-2023 : kết quả : Ăn đề 51

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 5-6-9 từ ngày 12-07–>14/07-2023 : kết quả : Ăn đề 68

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-4-6 từ ngày 10-07–>12/07-2023 : kết quả : Ăn đề 31

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-3-6 từ ngày 08-07–>10/07-2023 : kết quả : Ăn đề 08

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-5-7 từ ngày 05-07–>07/07-2023 : kết quả : Ăn đề 76

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-6-8 từ ngày 02-07–>04/07-2023 : kết quả : Ăn đề 83

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-4-7 từ ngày 01-07–>03/07-2023 : kết quả : Ăn đề 46

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-4-5 từ ngày 30-06–>02/07-2023 : kết quả : Ăn đề 51

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-2-5 từ ngày 27-06–>29/06-2023 : kết quả : Ăn đề 20

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-8-9 từ ngày 25-06–>27/06-2023 : kết quả : Ăn đề 93

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-4-7 từ ngày 23-06–>25/06-2023 : kết quả : Ăn đề 70

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 8-7-9 từ ngày 20-06–>22/06-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 7-1-9 từ ngày 18-06–>20/06-2023 : kết quả : Ăn đề 15

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 7-1-2 từ ngày 16-06–>18/06-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-1-2 từ ngày 15-06–>17/06-2023 : kết quả : Ăn đề 04

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 7-8-5 từ ngày 12-06–>14/06-2023 : kết quả : Ăn đề 54

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-4-1 từ ngày 09-06–>11/06-2023 : kết quả : Ăn đề 60

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-4-1 từ ngày 08-06–>10/06-2023 : kết quả : Ăn đề 37

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-4-5 từ ngày 07-06–>09/06-2023 : kết quả : Ăn đề 57

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-3-5 từ ngày 01-06–>06/06-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-1-7 từ ngày 02-06–>04/06-2023 : kết quả : Ăn đề 70

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-2-8 từ ngày 31-05–>02/06-2023 : kết quả : Ăn đề 21

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-4-8 từ ngày 28-05–>30/05-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-3-8 từ ngày 27-05–>29/05-2023 : kết quả : Ăn đề 37

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-4-8 từ ngày 24-05–>26/05-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-6-8 từ ngày 21-05–>23/05-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-6-8 từ ngày 18-05–>20/05-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-6-7 từ ngày 15-05–>17/05-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-7-5 từ ngày 12-05–>14/05-2023 : kết quả : Ăn đề 53

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-7-5 từ ngày 11-05–>13/05-2023 : kết quả : Ăn đề 34

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-9-5 từ ngày 09-05–>11/05-2023 : kết quả : Ăn đề 96

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-9-8 từ ngày 08-05–>10/05-2023 : kết quả : Ăn đề 81

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 6-9-8 từ ngày 07-05–>09/05-2023 : kết quả : Ăn đề 60

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-2-8 từ ngày 06-05–>08/05-2023 : kết quả : Ăn đề 04

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-4-9 từ ngày 04-05–>06/05-2023 : kết quả : Ăn đề 47

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-4-5 từ ngày 01-05–>03/05-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-4-5 từ ngày 30-04–>02/05-2023 : kết quả : Ăn đề 19

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-4-5 từ ngày 29-04–>01/05-2023 : kết quả : Ăn đề 39

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-6-9 từ ngày 26-04–>28/04-2023 : kết quả : Ăn đề 96

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-4-8 từ ngày 25-04–>27/04-2023 : kết quả : Ăn đề 83

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-4-8 từ ngày 24-04–>26/04-2023 : kết quả : Ăn đề 05

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-6-7 từ ngày 21-04–>23/04-2023 : kết quả : Ăn đề 79

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-5-9 từ ngày 20-04–>22/04-2023 : kết quả : Ăn đề 23

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-8-9 từ ngày 18-04–>20/04-2023 : kết quả : Ăn đề 85

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-2-7 từ ngày 17-04–>19/04-2023 : kết quả : Ăn đề 76

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-5-7 từ ngày 16-04–>18/04-2023 : kết quả : Ăn đề 48

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-4-7 từ ngày 13-04–>15/04-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 8-7-9 từ ngày 10-04–>12/04-2023 : kết quả : Ăn đề 95

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 5-7-9 từ ngày 07-04–>09/04-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-7-9 từ ngày 05-04–>07/04-2023 : kết quả : Ăn đề 11

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-7-9 từ ngày 02-04–>04/04-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-4-9 từ ngày 31-03–>02/04-2023 : kết quả : Ăn đề 44

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-1-0 từ ngày 28-03–>30/03-2023 : kết quả : Ăn đề 04

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-1-3 từ ngày 25-03–>27/03-2023 : kết quả : Ăn đề 30

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-3-5 từ ngày 22-03–>24/03-2023 : kết quả : Ăn đề 57

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-6-5 từ ngày 21-03–>23/03-2023 : kết quả : Ăn đề 64

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-6-9 từ ngày 20-03–>22/03-2023 : kết quả : Ăn đề 92

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-5-6 từ ngày 17-03–>19/03-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-6-8 từ ngày 14-03–>16/03-2023 : kết quả : Ăn đề 81

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-5-8 từ ngày 11-03–>13/03-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-6-9 từ ngày 09-03–>11/03-2023 : kết quả : Ăn đề 20

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-3-8 từ ngày 06-03–>08/03-2023 : kết quả : Ăn đề 87

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-3-9 từ ngày 05-03–>07/03-2023 : kết quả : Ăn đề 18

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-4-9 từ ngày 03-03–>05/03-2023 : kết quả : Ăn đề 43

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-7-9 từ ngày 02-03–>04/03-2023 : kết quả : Ăn đề 77

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-3-4 từ ngày 01-03–>03/03-2023 : kết quả : Ăn đề 02

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-4-9 từ ngày 28-02–>02/03-2023 : kết quả : Ăn đề 27

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-3-4 từ ngày 25-02–>27/02-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-2-3 từ ngày 22-02–>24/02-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-8-9 từ ngày 19-02–>21/02-2023 : kết quả : Ăn đề 81

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 7-0-9 từ ngày 18-02–>20/02-2023 : kết quả : Ăn đề 71

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 6-7-8 từ ngày 15-02–>17/02-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-5-8 từ ngày 12-02–>14/02-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-1-4 từ ngày 11-02–>13/02-2023 : kết quả : Ăn đề 13

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-2-4 từ ngày 09-02–>11/02-2023 : kết quả : Ăn đề 20

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-1-2 từ ngày 06-02–>08/02-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-1-9 từ ngày 05-02–>07/02-2023 : kết quả : Ăn đề 94

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-1-4 từ ngày 04-02–>06/02-2023 : kết quả : Ăn đề 48

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-2-4 từ ngày 01-02–>03/02-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-3-4 từ ngày 29-01–>31/01-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-3-5 từ ngày 28-01–>30/01-2023 : kết quả : Ăn đề 19

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-3-5 từ ngày 26-01–>28/01-2023 : kết quả : Ăn đề 59

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-3-7 từ ngày 25-01–>27/01-2023 : kết quả : Ăn đề 71

Nuôi dàn đề : đầu Đầu nghỉ tết từ ngày 21-01->24-01-2023 : kết quả :

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-1-0 từ ngày 18-01–>20/01-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 8-1-0 từ ngày 15-01–>17/01-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-2-8 từ ngày 14-01–>16/01-2023 : kết quả : Ăn đề 21

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 8-2-0 từ ngày 11-01–>13/01-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 8-3-0 từ ngày 08-01–>10/01-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-9-8 từ ngày 07-01–>09/01-2023 : kết quả : Ăn đề 97

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-7-8 từ ngày 05-01–>07/01-2023 : kết quả : Ăn đề 70

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 5-7-8 từ ngày 04-01–>06/01-2023 : kết quả : Ăn đề 57

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 8-7-5 từ ngày 01-01–>03/01-2023 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 8-7-5 từ ngày 29-12–>31/12-2022 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-7-5 từ ngày 26-12–>28/12-2022 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-7-9 từ ngày 23-12–>25/12-2022 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-5-9 từ ngày 20-12–>22/12-2022 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-3-6 từ ngày 18-12–>20/12-2022 : kết quả : Ăn đề 30

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 3-4-9 từ ngày 15-12–>18/12-2022 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-3-5 từ ngày 12-12–>14/12-2022 : kết quả : Ăn đề 07

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-4-6 từ ngày 09-12–>11/12-2022 : kết quả : Ăn đề 15

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-4-8 từ ngày 06-12–>08/12-2022 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-4-5 từ ngày 03-12–>05/12-2022 : kết quả : Ăn đề 54

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-4-6 từ ngày 30-11–>02/12-2022 : kết quả : Ăn đề 23

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-4-8 từ ngày 29-11–>01/12-2022 : kết quả : Ăn đề 80

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-4-8 từ ngày 28-11–>30/11-2022 : kết quả : Ăn đề 07

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-4-5 từ ngày 25-11–>27/11-2022 : kết quả : Ăn đề 57

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 5-6-9 từ ngày 22-11–>24/11-2022 : kết quả : Ăn đề 96

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-8-9 từ ngày 19-11–>21/11-2022 : kết quả : Ăn đề 91

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-6-9 từ ngày 16-11–>18/11-2022 : kết quả : Ăn đề 92

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-7-9 từ ngày 16-11–>18/11-2022 : kết quả : Ăn đề 78

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 2-7-9 từ ngày 13-11–>15/11-2022 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-1-7 từ ngày 12-11–>14/11-2022 : kết quả : Ăn đề 11

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-3-5 từ ngày 09-11–>11/11-2022 : kết quả : Ăn đề 36

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-3-5 từ ngày 08-11–>10/11-2022 : kết quả : Ăn đề 30

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 9-3-5 từ ngày 05-11–>07/11-2022 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 9-7-5 từ ngày 02-11–>04/11-2022 : kết quả : Ăn đề 71

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-7-5 từ ngày 30-10–>01/11-2022 : kết quả : Ăn đề 76

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-7-5 từ ngày 27-10–>29/10-2022 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-3-5 từ ngày 25-10–>27/10-2022 : kết quả : Ăn đề 39

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-2-8 từ ngày 22-10–>24/10-2022 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-2-8 từ ngày 21-10–>23/10-2022 : kết quả : Ăn đề 00

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 0-2-8 từ ngày 18-10–>20/10-2022 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 6-8-9 từ ngày 15-10–>17/10-2022 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 6-7-9 từ ngày 13-10–>15/10-2022 : kết quả : Ăn đề 74

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 4-7-9 từ ngày 11-10–>13/10-2022 : kết quả : Ăn đề 45

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-7-9 từ ngày 09-10–>11/10-2022 : kết quả : Ăn đề 18

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-7-0 từ ngày 08-10–>10/10-2022 : kết quả : Ăn đề 09

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 1-7-3 từ ngày 05-10–>07/10-2022 : kết quả : Ăn đề 37

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 8-6-0 từ ngày 29-09–>01/10-2022 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 8-6-0 từ ngày 26-09–>28/09-2022 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 6-8-0từ ngày 24-09–>26/09-2022 : kết quả : Ăn đề 09 ngày 2

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 8-6-0từ ngày 21-09–>23/09-2022 : kết quả : Trượt

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 6-2-0từ ngày 18-09–>20/09-2022 : kết quả : Ăn đề 21 ngày 3

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 9-2-0từ ngày 17-09–>19/09-2022 : kết quả : Ăn đề 90 ngày 1

Nuôi dàn đề : đầu Đầu 9-1-0từ ngày 16-09–>18/09-2022 : kết quả : Ăn đề 15 ngày 1

 

Cầu đề đã được chúng tôi phân tích và chọn lọc kỹ, tuy nhiên để có được kết quả tốt còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng nhất là yếu tố may mắn. các bạn cũng có thể đưa ra những dự đoán của mình bằng cách soi cầu 888 để lại những bình luận cho nhiều người cùng tham khảo.

Cùng chuyên mục
soi cầu 88 Soi cầu 3 càng đặc biệt nuôi tuần
soi cầu 88 Dàn đề 10 số nuôi khung 5 ngày
soi cầu 88 Dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày
soi cầu 88 Dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày
soi cầu 88 Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

© 2019 - 2020 Soi cầu 88


Bản quyền thuộc về Nuôi lô

soi cầu bạch thủ | soi cầu 247 | soi cầu 88 | soi cầu 247 | lô khung 2 ngày | rồng bạch kim | soi cầu 888 |

|Nhà cái Sunwin | |Shbet | |789bet |