Nuôi lô  88 chính xác
Soi Cầu 247 


Soi Cầu 88 


Nuôi lô 


Rồng Bạch Kim 

Soi cầu miền bắc

Rồng bạch kim 3 cặp xiên 2


82.82K

Soi cầu rồng bạch kim 3 cặp xiên 2 cực đẹp

Soi cầu rồng bạch kim là để chúng ta tìm ra 3 cặp lô song thủ chơi trong ngày, hay nói cách khác là 3 cặp xiên 2 để bắt được lô xiên 2 chính xác nhất thì chúng ta cần phải soi cầu rồng bạch kim thật chính xác, với 3 cặp tương đương là 6 con lô đá Miền Bắc và và 3 cặp lô đẹp nhất của chúng tôi cung cấp mỗi ngày tại đây các bạn nên vừa đánh xiên 2 lại vừa đánh lô dàn trong ngày để đạt hiệu quả cao nhất nhé.

Rồng bạch kim 3 cặp lô xiên 2

Rồng bạch kim 3 cặp lô xiên 2

Dưới đây là kết quả dự đoán 3 cặp lô xiên 2 mỗi ngày để các bạn tham khảo. chúng tôi không cam kết là cặp lô này sẻ về 100%, việc sử dụng những thông tin trên các bạn phải cân nhắc kỹ nhé.

NÂNG CẤP BẢO TRÌ DIỄN ĐÀN THU PHÍ DỊCH VỤ

 

Bảng thống kê chốt số lô song thủ miền bắc

 

3 Cặp lô xiên ngày là : 28-05-2024 là : (………..)-(………..)-(……….) : chờ KQ

 

 

 

 

 

+ Ngày 27/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (01-37)-(13-80)-(65-58) trượt

+ Ngày 26/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (34.28)-(15-80)-(37-19) Ăn lô 34.ăn xiên 15×2.80

+ Ngày 25/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (05-54)-(65-71)-(85-21) Ăn lô 65.85

+ Ngày 24/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (57-39)-(46-91)-(21-60) Ăn lô 46.ăn xiên 21.60

+ Ngày 23/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (12-26)-(90-21)-(72-40) Ăn lô 90.72 

+ Ngày 22/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (05-18)-(56-87)-(74-17) Ăn lô 87 Ăn xiên 74-17

+ Ngày 21/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (32-58)-(41-97)-(09-46) Ăn lô 09×2 Ăn xiên 32.58

+ Ngày 20/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (36-92)-(08-91)-(12-39) Ăn xiên 08.91

+ Ngày 19/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (10-56)-(27-43)-(80-76) Ăn lô 10.43.80

+ Ngày 18/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (12-59)-(20-43)-(98-73) Trượt

+ Ngày 17/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (02-36)-(67-80)-(54-03) Ăn lô 54×2 Ăn xiên 67×2.80×2

+ Ngày 16/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (24-14)-(52-10)-(30-56) Ăn lô 52

+ Ngày 15/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (45-02)-(15-27)-(46-71) Trượt

+ Ngày 13/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (07-78)-(32-29)-(15-76) Trượt

+ Ngày 12/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (19-20)-(21-39)-(40-02) Ăn lô 21.40.21

+ Ngày 11/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (54-02)-(46-87)-(23-74) Ăn lô 02×2 Ăn xiên 46-87

+ Ngày 10/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (62-87)-(15-38)-(01-57) Ăn lô 62-15×2-57

+ Ngày 09/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (45-91)-(34-67)-(46-89) Ăn lô 45-34-89

+ Ngày 08/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (07-39)-(47-84)-(36-72) Ăn lô 07-47-84

+ Ngày 07/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (09-87)-(20-10)-(80-65) trượt

+ Ngày 06/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (23-13)-(45-46)-(58-71) Ăn lô 45 Ăn xiên 58-71

+ Ngày 05/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (50-36)-(68-67)-(82-01) Ăn lô 67×2-82

+ Ngày 04/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (17-45)-(58-80)-(41-75) Ăn lô 58-75 Ăn xiên 17-45

+ Ngày 03/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (23.09)-(57-19)-(69-40) Ăn lô 57×2.69

+ Ngày 02/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (58-80)-(73-50)-(01-45) Ăn lô 01

+ Ngày 01/05/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (07-16)-(46-56)-(52-09) Ăn lô 07.46.52

+ Ngày 30/04/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (28-26)-(65-62)-(92-23) Ăn lô 28 Ăn xiên 92-23

+ Ngày 29/04/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (31-68)-(41-73)-(12-40) Ăn lô 12.40

+ Ngày 28/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (25-36)-(14-29)-(38-57) Ăn lô 25×2-57

+ Ngày 27/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (39-04)-(28-17)-(61-74) Ăn lô trượt

+ Ngày 26/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (37-96)-(12-46)-(07-21) Ăn lô 37-12

+ Ngày 25/04/2024 :3 cặp xiên 2 là:  (19-72)-(34-87)-(27-40) trượt

+ Ngày 24/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (42-98)-(12-65)-(60-46) Ăn lô 65-60×2

+ Ngày 23/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (18-64)-(54-96)-(58-34) Ăn lô 18

+ Ngày 22/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (47-12)-(68-53)-(98-67) Ăn lô 53

+ Ngày 21/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (64-87)-(41-97)-(25-12) Ăn lô 25

+ Ngày 20/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (32-17)-(62-45)-(39-78) Ăn lô 17

+ Ngày 19/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (65-63)-(02-03)-(92-94) Ăn lô 92×2

+ Ngày 18/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (02-43)-(68-95)-(46-70) Ăn lô 43-95-46×2

+ Ngày 17/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (67-68)-(54-50)-(74-93) Ăn lô 74×2

+ Ngày 16/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (52-87)-(19-42)-(43-91) Ăn lô 42-91 Ăn xiên 52-87

+ Ngày 15/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (15-35)-(52-90-(52-62) Trượt

+ Ngày 14/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (27-69)-(02-14)-(78-64) Ăn lô 69

+ Ngày 13/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (57-98)-(30-64)-(53-89) Ăn lô 89 Ăn xiên 30-64

+ Ngày 12/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (58-14)-(18-67)-(27-19) Ăn lô 58-27×3

+ Ngày 11/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (67-93)-(26-14)-(58-19) Ăn lô 93×3

+ Ngày 10/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (56-92)-(19-76)-(35-80) Trượt

+ Ngày 09/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (40-76)-(51-87)-(14-52) Trượt

+ Ngày 08/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (76-93)-(14-63)-(35-87) Ăn lô 63

+ Ngày 07/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (51-26)-(39-85)-(41-60) Ăn xiên 39-85

+ Ngày 06/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (61-14)-(41-67)-(52-74) Ăn lô 61

+ Ngày 05/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (04-56)-(61-98)-(18-69) Ăn xiên 18-69

+ Ngày 04/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (31-89)-(01-35)-(41-78) Ăn lô 01-78×2 Ăn xiên 31-89

+ Ngày 03/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (01-67)-(32-78)-(56-98) Ăn lô 67-32×2

+ Ngày 02/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (15-29)-(34-90)-(14-70) Ăn lô 29-14

+ Ngày 01/04/2024 :3 cặp xiên 2 là: (62-45)-(19-64)-(01-37) Ăn lô 45

+ Ngày 31/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (51-38)-(08-75)-(45-78) Trượt

+ Ngày 30/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (15-46)-(48-73)-(57-80) Ăn lô 57×2

+ Ngày 29/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (27-34)-(81-63)-(29-75) Ăn lô 27-63-29

+ Ngày 28/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (36-72)-(03-57)-(46-98) Ăn lô 03-98

+ Ngày 27/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (01-65)-(31-89)-(30-47) Trượt

+ Ngày 26/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (43-78)-(56-91)-(37-82) Ăn lô 78-82

+ Ngày 25/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (85-83)-(60-20)-(70-01) Ăn lô 60-70 

+ Ngày 24/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (37-90)-(52-71)-(24-67) Ăn lô 90 Ăn xiên 52-71

+ Ngày 23/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (36-01)-(12-47)-(51-86) Ăn lô 01-12

+ Ngày 22/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (02-58)-(21-69)-(32-76) Ăn lô 02 Ăn xiên 21-69

+ Ngày 21/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (………)-(………)-(……….) …………….

+ Ngày 20/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (37-79)-(54-81)-(35-87) Ăn lô 37-87 Ăn xiên 54-81

+ Ngày 19/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (37-65)-(35-87)-(21-48) Ăn lô 65-87-48

+ Ngày 18/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (06-47)-(34-08)-(57-98) Ăn lô 08×2 Ăn xiên 06-47

+ Ngày 17/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (08-52)-(31-79)-(64-98) Ăn lô 52-79-64×2

+ Ngày 16/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (13-48)-(57-83)-(40-92) Ăn lô 13-83×2-92

+ Ngày 15/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (48-96)-(52-87)-(12-47) Trượt

+ Ngày 14/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (08-42)-(36-87)-(14-67) Ăn lô 42-14×2

+ Ngày 13/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (21-57)-(17-45)-(63-87) Ăn lô 17-63

+ Ngày 12/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (68-24)-(02-37)-(62-95) Ăn lô 68-02×2 Ăn xiên 62-95

+ Ngày 11/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (32-70)-(86-71)-(20-48) Ăn xiên 86.71

+ Ngày 10/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (35-51)-(21-70)-(48-90) Trượt

+ Ngày 09/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (57-20)-(32-84)-(76-90) Ăn lô 20×2-84

+ Ngày 08/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (34-67)-(61-98)-(25-49) Ăn lô 25

+ Ngày 07/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (32-06)-(54-85)-(17-58) Ăn lô 06-85×2

+ Ngày 06/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (42-86)-(10-34)-(56-94) Ăn lô 42-10×2-56

+ Ngày 05/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (45-18)-(53-75)-(09-48) Ăn lô 75-48 Ăn xiên 45-18

+ Ngày 04/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (21-69)-(43-78)-(46-72) Ăn lô 21-43-72

+ Ngày 03/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (14-58)-(35-74)-(51-83) Ăn lô 14-74-83

+ Ngày 02/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (34-71)-(56-82)-(47-91) Ăn lô 71-82×2-91×2

+ Ngày 01/03/2024 :3 cặp xiên 2 là: (25-78)-(36-93)-(12-65) Ăn lô 25-65

+ Ngày 29/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (01-36)-(47-79)-(57-93) Trượt

+ Ngày 28/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (47-95)-(63-89)-(17-58) Ăn lô 95-89-17

+ Ngày 27/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (63-98)-(54-12)-(37-80) Ăn lô 63-54-80

+ Ngày 26/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (38-76)-(12-78)-(49-85) Ăn lô 78-85

+ Ngày 25/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (23-80)-(46-17)-(32-75) Ăn lô 80×2-46

+ Ngày 24/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (43-78)-(32-70)-(52-94) Ăn lô 43-70-52

+ Ngày 23/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (35-89)-(27-94)-(39-76) Ăn lô 39 Ăn xiên 35-89

+ Ngày 22/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (25-74)-(38-96)-(78-45) Ăn lô 25-38-78

+ Ngày 21/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (08-45)-(48-90)-(34-72) Ăn lô 08-48 Ăn xiên 34-72

+ Ngày 20/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (39-71)-(43-68)-(25-69) Ăn lô 39×2-68

+ Ngày 19/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (40-69)-(23-85)-(54-87) Ăn lô 40-85-54

+ Ngày 18/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (43-75)-(56-91)-(38-09) Ăn lô 43-09 Ăn xiên 56-91

+ Ngày 17/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (01-03)-(32-41)-(45-52) Ăn lô 32-45

+ Ngày 16/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (12-16)-(20-78)-(05-19) Ăn lô 20×2-05

+ Ngày 15/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (54-83)-(23-87)-(16-48) Trượt

+ Ngày 14/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (26-71)-(37-89)-(57-91) Ăn lô 26-37×2

+ Ngày 13/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (40-78)-(23-58)-(38-80) Ăn lô 40-23-80

+ Ngày 07/02/2024 đến 12/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (nghỉ tết) ……..

+ Ngày 06/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (52-89)-(05-43)-(45-86) Ăn lô 52-05-86

+ Ngày 05/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (07-58)-(13-45)-(10-35) Ăn lô 07×2-35×2

+ Ngày 04/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (64-91)-(52-38)-(10-47) Ăn lô 64

+ Ngày 03/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (17-65)-(41-83)-(12-48) Ăn lô 65×2-41×2-12

+ Ngày 02/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (05-20)-(48-76)-(14-81) Ăn lô 05-76

+ Ngày 01/02/2024 :3 cặp xiên 2 là: (54-87)-(03-64)-(16-52) Ăn lô 16 Ăn xiên 54-87

+ Ngày 31/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (40-98)-(31-75)-(07-69) Ăn lô 40×2-31-69

+ Ngày 30/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (57-96)-(03-68)-(31-63) Ăn lô 03-63 Ăn xiên 57-96

+ Ngày 29/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (09-35)-(67-83)-(05-41) Ăn lô 83-41 Ăn xiên 09-35

+ Ngày 28/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (62-78)-(45-92)-(03-64) Ăn lô 78×2-45-03

+ Ngày 27/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (54-92)-(35-89)-(47-87) Trượt

+ Ngày 26/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (30-67)-(08-54)-(62-71) Trượt

+ Ngày 25/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (39-78)-(41-96)-(27-54) Ăn lô 39-41-27×2

+ Ngày 24/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (62-90)-(43-08)-(54-89) Ăn lô 90-89 Ăn xiên 43-08

+ Ngày 23/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (56-59)-(32-82)-(98-90) Ăn lô 82-98

+ Ngày 22/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (54-81)-(63-97)-(35-78) Ăn lô 81-63×2-35

+ Ngày 21/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (18-57)-(41-78)-(34-89) Ăn lô 18-41-34

+ Ngày 20/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (29-56)-(10-42)-(38-76) Ăn lô 29-10-38

+ Ngày 19/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (34-61)-(45-72)-(21-68) Ăn lô 45-21 Ăn xiên 34-61

+ Ngày 18/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (47-82)-(23-69)-(34-78) Ăn lô 47-23-78

+ Ngày 17/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (52-69)-(30-17)-(46-94) Ăn lô 52-94 Ăn xiên 30-17

+ Ngày 16/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (03-46)-(51-90)-(52-87) Ăn lô 03-90

+ Ngày 15/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (20-67)-(51-83)-(08-21) Ăn lô 21×2 Ăn xiên 20-67

+ Ngày 14/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (41-89)-(34-67)-(18-54) Ăn lô 41-34×2-18×2

+ Ngày 13/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (17-54)-(38-69)-(51-87) Ăn lô 17×2-69-87

+ Ngày 12/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (56-89)-(48-72)-(26-02) Ăn lô 56-72-02

+ Ngày 11/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (38-96)-(41-89)-(52-86) Trượt

+ Ngày 10/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (46-72)-(05-68)-(35-09) Ăn lô 72-05-09

+ Ngày 09/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (05-06)-(32-31)-(43-52) Ăn lô 43

+ Ngày 08/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (27-56)-(41-84)-(35-78) Ăn lô 56-78

+ Ngày 07/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (54-89)-(42-16)-(57-19) Ăn lô 89-42-19

+ Ngày 06/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (54-97)-(36-81)-(06-57) Ăn lô 97-06 Ăn xiên 36-81

+ Ngày 05/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (85-74)-(29-26)-(70-10) Ăn lô 26

+ Ngày 04/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (53-71)-(47-16)-(65-93) Ăn lô 71-47-65

+ Ngày 03/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (14-76)-(36-72)-(54-83) Ăn lô 14-83 Ăn xiên 36-72

+ Ngày 02/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (17-48)-(59-85)-(04-36) Ăn lô 48×2-59-04×2

+ Ngày 01/01/2024 :3 cặp xiên 2 là: (41-78)-(06-54)-(62-97) Ăn lô 41-06-97

+ Ngày 31/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (18-31)-(54-92)-(48-73) Ăn lô 31-92-48

+ Ngày 30/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (34-76)-(41-58)-(46-89) Ăn lô 76-41-89

+ Ngày 29/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (36.34)-(05.02)-(19.14) Trượt

+ Ngày 28/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (08-52)-(39-86)-(54-78) Ăn lô 52-39-54

+ Ngày 27/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (12-45)-(68-90)-(27-18) Ăn lô 45×2-90-27

+ Ngày 26/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (23-56)-(16-45)-(42-98) Ăn lô 56-16×2 Ăn xiên 42-98

+ Ngày 25/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (61-98)-(25-68)-(41-67) Ăn lô 61×2-25-67

+ Ngày 24/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (25-65)-(04-52)-(38-96) Ăn lô 65×2-04-38

+ Ngày 23/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (…..)-(…..)-(…..) ……………..

+ Ngày 22/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (…..)-(…..)-(…..) ……………..

+ Ngày 21/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (34-75)-(03-42)-(54-83) Ăn lô 75-03-83×2

+ Ngày 20/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (53-87)-(41-76)-(24-69) Ăn lô 87 Ăn xiên 41-76

+ Ngày 19/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (35-95)-(12-54)-(17-69) Trượt

+ Ngày 18/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (01-54)-(69-35)-(41-97) Trượt

+ Ngày 17/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (24-58)-(43-87)-(27-65) Ăn lô 43-65 Ăn xiên 24-58

+ Ngày 16/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (78-29)-(79-35)-(34-60) Ăn lô 79.34

+ Ngày 15/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (43-72)-(53-94)-(68-12) Ăn lô 72-94×2-12

+ Ngày 14/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (39-37)-(21-29)-(20-94) Ăn lô 20×2

+ Ngày 13/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (52-86)-(14-65)-(23-47) Ăn lô 52-14×2

+ Ngày 12/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (10-53)-(51-87)-(65-98) Ăn lô 51×2-98

+ Ngày 11/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (23-67)-(15-48)-(43-79) Ăn lô 79×2 Ăn xiên 15-48

+ Ngày 10/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (20-26)-(41-42)-(52-39) Ăn lô 52

+ Ngày 09/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (34-67)-(42-98)-(51-83) Ăn lô 34-98-51

+ Ngày 08/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (20.01)-(15-29)-(40-47) Ăn lô 15

+ Ngày 07/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (51-98)-(24-67)-(25-43) Ăn lô 51-24-25

+ Ngày 06/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (34-97)-(56-27)-(47-98) Ăn lô 34-27×3

+ Ngày 05/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (24-51)-(67-98)-(38-69) Ăn lô 51×2-38

+ Ngày 04/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (38-12)-(54-87)-(51-89) Ăn lô 12-54×2

+ Ngày 03/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (45-07)-(61-84)-(20-76) Ăn lô 07-61-20×2

+ Ngày 02/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (04-65)-(27-51)-(35-68) Ăn lô 27-35 Ăn xiên 04-65

+ Ngày 01/12/2023 :3 cặp xiên 2 là: (28-67)-(62-89)-(41-98) Ăn lô 28-62-41

+ Ngày 30/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (19-56)-(34-69)-(61-84) Ăn lô 19-84

+ Ngày 29/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (04-67)-(42-89)-(56-89) Ăn lô 42×2-89

+ Ngày 28/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (21-57)-(65-93)-(42-89) Trượt

+ Ngày 27/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (18-56)-(34-81)-(76-93) Ăn lô 18-81

+ Ngày 26/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (21-43)-(54-86)-(41-78) Ăn lô 43×2-86

+ Ngày 25/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (07-34)-(18-67)-(60-98) Ăn lô 07-18-60

+ Ngày 24/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (62-90)-(43-74)-(69-17) Ăn lô 74 Ăn xiên 62-90

+ Ngày 23/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (21-74)-(63-90)-(41-58) Ăn lô 21-63×2-58

+ Ngày 22/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (02-47)-(14-76)-(31-20) Ăn lô 02-14

+ Ngày 21/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (16-47)-(31-65)-(06-45) Ăn lô 16-65-45×2

+ Ngày 20/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (34-78)-(56-93)-(42-76) Ăn lô 34-93

+ Ngày 19/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (32-65)-(43-90)-(54-87) Ăn lô 32-54 Ăn xiên 43-90

+ Ngày 18/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (05-01)-(83-34)-(12-16) Ăn lô 34.12×2

+ Ngày 17/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (12-37)-(61-89)-(31-78) Trượt

+ Ngày 16/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (65-91)-(31-76)-(19-68) Ăn lô 65-19

+ Ngày 15/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (31-74)-(46-89)-(24-65) Ăn lô 74-24

+ Ngày 14/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (45-98)-(34-52)-(63-89) Ăn lô 98×3-52

+ Ngày 13/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (38-72)-(54-93)-(21-45) Ăn lô 72-93

+ Ngày 12/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (42-89)-(53-14)-(68-90) Ăn lô 42-53-90×2

+ Ngày 11/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (31-67)-(18-69)-(45-12) Trượt

+ Ngày 10/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (31-74)-(47-98)-(17-42) Ăn lô 74×2-17×2

+ Ngày 09/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (12-65)-(45-97)-(31-74) Ăn xiên 45-97

+ Ngày 08/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (41-60)-(52-17)-(54-79) Ăn lô 60-52-79

+ Ngày 07/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (32-71)-(13-56)-(65-81) Ăn lô 71-13×2

+ Ngày 06/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (30-67)-(54-87)-(61-94) Ăn lô 30-94

+ Ngày 05/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (12-37)-(09-54)-(42-89) Trượt

+ Ngày 04/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (17-34)-(21-75)-(51-49) Ăn lô 75×2-51

+ Ngày 03/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (04-96)-(75-32)-(18-42) Ăn lô 32

+ Ngày 02/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (51-23)-(47-95)-(10-62) Trượt

+ Ngày 01/11/2023 :3 cặp xiên 2 là: (48-79)-(32-78)-(47-35) Ăn lô 48

+ Ngày 31/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (42-96)-(31-78)-(12-64) Ăn lô 12

+ Ngày 30/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (51-87)-(16-35)-(47-86) Ăn lô 87-86

+ Ngày 29/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (32-75)-(51-84)-(42-96) Ăn lô 75-84-96

+ Ngày 28/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (64-89)-(04-78)-(80-96) Ăn lô 89

+ Ngày 27/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (12-34)-(64-37)-(56-90) Ăn lô 90

+ Ngày 26/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (28-64)-(48-96)-(57-89) Trượt

+ Ngày 25/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (12-52)-(07-69)-(18-70) Ăn lô 52×2-18

+ Ngày 24/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (45-73)-(58-96)-(34-12) Ăn xiên 45-73

+ Ngày 23/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (61-23)-(35-90)-(42-87) Ăn lô 61 Ăn xiên 35-90

+ Ngày 22/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (27-45)-(36-58)-(60-96) Ăn lô 27-36-96

+ Ngày 21/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (54-21)-(46-97)-(32-87) Ăn lô 54-87

+ Ngày 20/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (34-57)-(21-69)-(53-87) Trượt

+ Ngày 19/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (42-89)-(53-26)-(59-14) Ăn lô 42-26-59

+ Ngày 18/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (08-36)-(41-87)-(52-14) Ăn lô 08-52

+ Ngày 17/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (37-89)-(52-07)-(67-98) Ăn lô 37-07×2-67×2

+ Ngày 16/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (52-16)-(65-98)-(31-78) Ăn lô 16×2-65-31

+ Ngày 15/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (45-93)-(15-49)-(52-90) Ăn lô 90 Ăn xiên 45-93

+ Ngày 14/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (67-38)-(41-75)-(53-98) Ăn lô 38×2-53×2

+ Ngày 13/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (51-72)-(24-86)-(34-79) Ăn lô 72-79×2 Ăn xiên 24-86

+ Ngày 12/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (51-86)-(34-98)-(26-43) Ăn lô 51-98

+ Ngày 11/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (34-69)-(57-86)-(41-95) Trượt

+ Ngày 10/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (53-74)-(48-96)-(25-86) Ăn lô 74-96-25

+ Ngày 09/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (35-78)-(41-12)-(38-76) Ăn lô 35-76

+ Ngày 08/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (41-75)-(53-96)-(34-67) Ăn lô 96-34

+ Ngày 07/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (10-56)-(34-75)-(48-90) Ăn xiên 10-56

+ Ngày 06/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (54-93)-(41-84)-(35-78) Ăn lô 93-41

+ Ngày 05/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (21-87)-(35-89)-(47-92) Ăn xiên 21-87; 47-92

+ Ngày 04/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (49-76)-(01-38)-(45-86) Ăn lô 49-38-86×2

+ Ngày 03/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (05-31)-(47-93)-(65-89) Ăn lô 05×2-47

+ Ngày 02/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (37-09)-(42-65)-(45-81) Ăn lô 09×3-81

+ Ngày 01/10/2023 :3 cặp xiên 2 là: (31-65)-(47-85)-(69-82) Trượt

+ Ngày 30/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (65-12)-(38-76)-(69-45) Ăn lô 12-38

+ Ngày 29/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (15-64)-(52-89)-(45-96) Ăn lô 64 Ăn xiên 52-89

+ Ngày 28/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (36-87)-(42-69)-(53-89) Ăn lô 36-69

+ Ngày 27/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (23-57)-(10-43)-(53-89) Ăn lô 23 Ăn xiên 10-43

+ Ngày 26/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (45-83)-(62-89)-(52-18) Ăn lô 83-52

+ Ngày 25/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (23-45)-(18-57)-(69-82) Trượt

+ Ngày 24/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (17-36)-(43-51)-(67-90) Ăn lô 17-51-67

+ Ngày 23/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (45-18)-(32-57)-(61-42) Ăn lô 31-42

+ Ngày 22/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (31-57)-(68-83)-(45-73) Ăn lô 31-83×2

+ Ngày 21/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (41-89)-(35-87)-(47-69) Ăn lô 47 Ăn xiên 41-89

+ Ngày 20/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (34-86)-(21-67)-(10-48) Ăn lô 67-10 Ăn xiên 34-86

+ Ngày 19/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (13-40)-(56-89)-(35-78) Ăn lô 40-56-78

+ Ngày 18/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (42-86)-(07-45)-(69-17) Ăn lô 42×2-07-17

+ Ngày 17/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (54-97)-(10-25)-(32-78) Ăn lô 97-25

+ Ngày 16/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (28-36)-(45-39)-(74-83) Ăn xiên 74.83

+ Ngày 15/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (48-12)-(27-18)-(61-87) Ăn lô 61

+ Ngày 14/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (74-96)-(41-75)-(07-65) Ăn lô 96

+ Ngày 13/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (12-48)-(67-90)-(95-53) Ăn lô 90

+ Ngày 12/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (54-90)-(63-21)-(42-10) Ăn lô 54×2-63-10

+ Ngày 11/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (12-54)-(48-90)-(52-98) Ăn lô 12 Ăn xiên 52-98

+ Ngày 10/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (91-07)-(90-84)-(93-57) Ăn lô 91

+ Ngày 09/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (42-69)-(50-81)-(08-45) Ăn lô 69×3-81-08

+ Ngày 08/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (05-36)-(57-18)-(63-54) Trượt

+ Ngày 07/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (45-19)-(68-31)-(23-97) Ăn lô 19×2-97

+ Ngày 06/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (45-69)-(32-71)-(53-95) Ăn lô 69×2-32-95

+ Ngày 05/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (61-38)-(54-72)-(48-31) Ăn lô 38-72×2

+ Ngày 04/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (25-67)-(56-90)-(47-83) Ăn lô 25 Ăn xiên 56-90

+ Ngày 03/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (21-14)-(75-79)-(10-19) Ăn lô 21×2.10×2

+ Ngày 02/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (42-95)-(61-49)-(24-63) Ăn lô 24 Ăn xiên 42-95

+ Ngày 01/09/2023 :3 cặp xiên 2 là: (32-69)-(50-91)-(21-57) Ăn lô 50-21

+ Ngày 31/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (54-80)-(42-05)-(63-92) Ăn lô 05-92 Ăn xiên 54-80

+ Ngày 30/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (41-57)-(52-80)-(36-97) Ăn lô 41-52-97

+ Ngày 29/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (54-72)-(31-68)-(40-91) Ăn lô 72-40

+ Ngày 28/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (12-47)-(05-67)-(45-83) Ăn lô 12×2-67-45×2

+ Ngày 27/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (29-56)-(10-45)-(32-89) Ăn lô 29-10×2-89

+ Ngày 26/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (36-71)-(45-67)-(51-82) Ăn lô 36-82

+ Ngày 25/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (19-45)-(38-76)-(36-75) Trượt

+ Ngày 24/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (23-70)-(47-90)-(52-83) Ăn lô 70×2-47-52

+ Ngày 23/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (53-90)-(45-71)-(25-64) Ăn lô 53-71×2

+ Ngày 22/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (63-94)-(10-74)-(23-69) Trượt

+ Ngày 21/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (18-54)-(63-14)-(46-79) Ăn lô 18

+ Ngày 20/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (23.56)-(14.58)-(29.56) Ăn lô 14

+ Ngày 19/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (32-76)-(10-23)-(25-64) Ăn lô 76

+ Ngày 18/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (46-18)-(50-14)-(21-74) Ăn lô 18

+ Ngày 17/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (12-58)-(63-52)-(43-98) Ăn lô 12 Ăn xiên 43-98

+ Ngày 16/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (28-74)-(51-05)-(59-94) Ăn lô 28-51-59×2

+ Ngày 15/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (09-76)-(12-34)-(50-74) Trượt

+ Ngày 14/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (53-96)-(76-19)-(56-02) Ăn lô 19-02

+ Ngày 13/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (12-48)-(53-75)-(63-96) Ăn lô 48×2-75×2

+ Ngày 12/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (01-65)-(43-98)-(54-28) Ăn lô 65-43

+ Ngày 11/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (17-51)-(35-76)-(25-68) Ăn lô 35 Ăn xiên 17-51

+ Ngày 10/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (31-85)-(23-68)-(01-32) Ăn lô 23 Ăn xiên 01-32

+ Ngày 09/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (13-69)-(48-90)-(02-75) Ăn lô 13×2

+ Ngày 08/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (01-45)-(25-76)-(70-97) Ăn lô 70 Ăn xiên 25-76

+ Ngày 07/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (14-76)-(71-54)-(34-18) Ăn lô 14 Ăn xiên 34-18

+ Ngày 06/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (24-56)-(41-78)-(50-93) Ăn lô 56×2-41-50

+ Ngày 05/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (43-78)-(10-32)-(65-97) Ăn lô 43×2-97 Ăn xiên 10-32

+ Ngày 04/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (32-85)-(60-93)-(48-71) Trượt

+ Ngày 03/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (47-75)-(34-79)-(45-91) Trượt

+ Ngày 02/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (12-97)-(32-91)-(18-45) Ăn lô 12.18×2

+ Ngày 01/08/2023 :3 cặp xiên 2 là: (34-59)-(42-91)-(12-56) Trượt

+ Ngày 31/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (30-76)-(73-90)-(43-10) Ăn lô 76-90×2

+ Ngày 30/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (75-41)-(38-54)-(62-39) Ăn xiên 75-41

+ Ngày 29/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (42-30)-(32-86)-(54-90) Trượt

+ Ngày 28/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (45-76)-(46-67)-(36-91) Ăn lô 45-67

+ Ngày 27/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (81-27)-(23-68)-(43-91) Ăn lô 68-43

+ Ngày 26/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (01-45)-(19-63)-(32-78) Ăn lô 01-32 Ăn xiên 19-63

+ Ngày 25/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (23-68)-(41-76)-(39-68) Ăn lô 23-76

+ Ngày 24/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (34-59)-(15-48)-(53-90) Ăn xiên 34-59; 53-90

+ Ngày 23/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (47-18)-(03-46)-(53-94) Ăn lô 46-94 Ăn xiên 47-18

+ Ngày 22/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (17-51)-(67-91)-(23-79) Ăn lô 51-67

+ Ngày 21/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (06-25)-(05-19)-(18-25) Ăn lô 06×2.18

+ Ngày 20/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (12-39)-(10.25)-(42-61) Ăn lô 42×2

+ Ngày 19/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (45-93)-(42-67)-(61-34) Ăn lô 61 Ăn xiên 45-93

+ Ngày 18/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (31-09)-(67-12)-(49-01) Ăn lô 49×2

+ Ngày 17/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (48-79)-(10-54)-(67-91) Ăn lô 48-10-91

+ Ngày 16/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (25-76)-(31-70)-(18-54) Ăn lô 25-70-18

+ Ngày 15/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (32-59)-(47-96)-(26-75) Ăn lô 32-47-26

+ Ngày 14/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (13-47)-(25-04)-(37-89) Ăn lô 13-04

+ Ngày 13/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (25-60)-(02-54)-(67-81) Ăn lô 60-02×2-81

+ Ngày 12/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (47-89)-(24-76)-(69-94) Ăn lô 47-24×2-69

+ Ngày 11/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (42-75)-(36-59)-(41-56) Ăn lô 42-41 Ăn  xiên 36-59

+ Ngày 10/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (31-62)-(56-90)-(34-75) Ăn lô 90-34×2 Ăn  xiên 31-62

+ Ngày 09/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (32-71)-(10-65)-(51-86) Ăn lô 32-65-51

+ Ngày 08/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (04-23)-(65-97)-(13-45) Ăn xiên 04-23

+ Ngày 07/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (01.25)-(31-20)-(35.69) Ăn lô 20-35

+ Ngày 06/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (05-68)-(45-71)-(53-78) Ăn lô 05×2-71-53×2

+ Ngày 05/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (43-84)-(56-98)-(29-61) Ăn lô 43-98-29

+ Ngày 04/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (25-01)-(12-23)-(48-61) Ăn lô 25-48

+ Ngày 03/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (38-85)-(60-93)-(34-87) Ăn lô 38-60-34

+ Ngày 02/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (23-57)-(64-90)-(47-09) Ăn lô 23×2-09

+ Ngày 01/07/2023 :3 cặp xiên 2 là: (01-54)-(32-67)-(18-56) Ăn lô 54-18

+ Ngày 30/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (27-56)-(04-19)-(57-79) Ăn lô 79×2 Ăn xiên 04-19

+ Ngày 29/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (01-35)-(46-87)-(23-58) Ăn lô 87 Ăn xiên 01-35

+ Ngày 28/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (15-37)-(48-91)-(20-64) Ăn lô 15-48-20×2

+ Ngày 27/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (07-45)-(63-98)-(23-76) Ăn lô 07×2-63-23

+ Ngày 26/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (69-23)-(45-79)-(71-56) Ăn lô 69×2-79

+ Ngày 25/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (10-64)-(23-76)-(59-93) Trượt

+ Ngày 24/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (03-45)-(89-32)-(47-82) Ăn lô 03-89-47

+ Ngày 23/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (23-56)-(07-48)-(54-97) Ăn lô 56-07-97

+ Ngày 22/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (10-42)-(54-72)-(56-93) Ăn lô 42×2

+ Ngày 21/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (47-26)-(35-90)-(54-72) Ăn lô 90×2 Ăn xiên 26-47

+ Ngày 20/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (10-54)-(29-60)-(62-90) Ăn lô 62 Ăn xiên 29-60

+ Ngày 19/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (09-37)-(24-56)-(46-90) Ăn lô 46 Ăn xiên 24-56

+ Ngày 18/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (03-21)-(46-87)-(54-89) Ăn lô 03

+ Ngày 17/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (12-25)-(62-98)-(38-16) Ăn lô 25-98×2-16×2

+ Ngày 16/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (47-82)-(08-31)-(67-92) Ăn lô 08-67

+ Ngày 15/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (29-75)-(43-72)-(61-89) Ăn lô 29-72 Ăn xiên 61-89

+ Ngày 14/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (52-89)-(46-91)-(32-87) Ăn lô 52-91-32

+ Ngày 13/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (07-59)-(87-62)-(47-69) Ăn lô 07-47×2

+ Ngày 12/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (14-65)-(71-94)-(35-86) Ăn lô 14-94×2

+ Ngày 11/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (28-74)-(52-39)-(21-68) Ăn lô 21-68-39

+ Ngày 10/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (64-23)-(02-48)-(69-35) Ăn lô 02×2

+ Ngày 09/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (38-79)-(40-83)-(56-90) Ăn lô 38 Ăn xiên 40-83

+ Ngày 08/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (45-86)-(03-35)-(42-94) Ăn xiên 45-86; 03-35

+ Ngày 07/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (23-69)-(01-45)-(38-91) Ăn xiên 23-69

+ Ngày 06/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (01-32)-(47-82)-(14-68) Ăn lô 47-68

+ Ngày 05/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (74-95)-(32-87)-(47-90) Ăn lô 95

+ Ngày 04/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (01-38)-(59-86)-(27-68) Trượt

+ Ngày 03/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (42-89)-(13-57)-(45-74) Ăn lô 42-57-45

+ Ngày 02/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (01-34)-(52-89)-(47-83) Ăn lô 34×2

+ Ngày 01/06/2023 :3 cặp xiên 2 là: (41-87)-(27-54)-(57-98) Ăn lô 41-27-98×2

+ Ngày 31/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (56-82)-(24-67)-(35-84) Ăn lô 56-84 Ăn xiên 24-67

+ Ngày 30/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (04-57)-(30-62)-(23-75) Ăn lô 04 Ăn xiên 30-62

+ Ngày 29/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (23-87)-(42-68)-(46-79) Ăn lô 23-42×3

+ Ngày 28/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (18-03)-(50-92)-(13-67) Ăn lô 67

+ Ngày 27/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (25-76)-(34-59)-(07-65) Ăn xiên 25-76

+ Ngày 26/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (42-78)-(20-59)-(34-65) Ăn lô 42-20

+ Ngày 25/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (25-84)-(69-81)-(32-59) Ăn lô 84×2-81-32×2

+ Ngày 24/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (36-71)-(06-56)-(45-70) Ăn lô 45

+ Ngày 23/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (69-98)-(47-83)-(10-23) Ăn lô 47

+ Ngày 22/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (04-58)-(61-94)-(45-87) Ăn lô 04-61

+ Ngày 21/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (05-69)-(31-75)-(61-96) Ăn lô 05×2-75-96

+ Ngày 20/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (23-45)-(04-69)-(46-98) Ăn lô 45-04

+ Ngày 19/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (15-63)-(57-89)-(01-35) Ăn xiên 15-63; 57-89

+ Ngày 18/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (27-56)-(40-68)-(47-81) Ăn lô 81 Ăn xiên 27-56

+ Ngày 17/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (18-45)-(24-69)-(35-72) Ăn lô 18-24-72

+ Ngày 16/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (13-27)-(52-83)-(47-91) Ăn lô 13

+ Ngày 15/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (45-73)-(52-89)-(13-47) Trượt

+ Ngày 14/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (07-24)-(32-56)-(48-95) Ăn lô 07×2-56-48×2

+ Ngày 13/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (48-05)-(26-93)-(37-12) Ăn lô 05-93-12

+ Ngày 12/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (01-42)-(68-93)-(31-48) Ăn lô 01-31

+ Ngày 11/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (40-76)-(53-87)-(12-45) Ăn lô 40-53

+ Ngày 10/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (32-50)-(41-79)-(01-45) Ăn lô 50-79×2

+ Ngày 09/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (27-63)-(08-59)-(52-89) Ăn xiên 08-59 Ăn lô 27-52

+ Ngày 08/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (09-45)-(64-83)-(23-15) Ăn xiên 09-45 Ăn lô 83

+ Ngày 07/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (15-63)-(55-71)-(48-95) Ăn lô 95

+ Ngày 06/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (38-71)-(19-56)-(02-25) Ăn lô 38-19×2-25

+ Ngày 05/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (54-06)-(47-82)-(38-75) Ăn lô 54-47

+ Ngày 04/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (07-42)-(54-87)-(10-48) Ăn lô 42×2-87-10

+ Ngày 03/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (41-82)-(69-35)-(45-97) Ăn lô 41-35

+ Ngày 02/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (02-57)-(73-21)-(15-59) Ăn xiên 02-57; 73-21

+ Ngày 01/05/2023 :3 cặp xiên 2 là: (16-57)-(27-80)-(41-65) Ăn lô 16-80×2-65

+ Ngày 30/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (40-69)-(37-85)-(01-54) Ăn lô 40-37-01

+ Ngày 29/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (01-63)-(47-83)-(17 34) Trượt

+ Ngày 28/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (31-65)-(10-49)-(61-92) Ăn lô 31×2-10

+ Ngày 27/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (43-78)-(59-91)-(47-01) Ăn lô 43

+ Ngày 26/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (26-71)-(48-82)-(56-24) Ăn lô 26-48×2-56

+ Ngày 25/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (68-99)-(20-43)-(61-93) Trượt

+ Ngày 24/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (10-56)-(58-90)-(12-74) Ăn lô 10-74

+ Ngày 23/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (40-79)-(37-96)-(55-82) Ăn xiên 37-96 Ăn lô 79-82

+ Ngày 22/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (31-79)-(43-78)-(51-83) Ăn lô 31-43-51

+ Ngày 21/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (19-56)-(32-54)-(07-69) Ăn lô 19×2-07×2

+ Ngày 20/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (08-67)-(38-79)-(56-72) Ăn lô 67-38-72

+ Ngày 19/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (31-67)-(50-36)-(13-48) Ăn xiên 50-36; 13-48

+ Ngày 18/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (40-81)-(52-97)-(45-76) Ăn xiên 40-81

+ Ngày 17/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (………..)-(………)-(…….) Ăn lô …..

+ Ngày 16/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (56-93)-(05-69)-(54-86) Ăn lô 56-69×2-86

+ Ngày 15/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (31-75)-(46-83)-(27-56) Ăn lô 75-83-27

+ Ngày 14/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (20-67)-(51-86)-(79-25) Ăn lô 20-51×2-79

+ Ngày 13/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (09-57)-(32-79)-(34-67) Ăn lô 57-67

+ Ngày 12/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (53-97)-(41-86)-(23-62) Ăn xiên 53-97; 23-62

+ Ngày 11/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (36-91)-(56-79)-(50-82) Ăn lô 36-50

+ Ngày 10/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (30-94)-(40-97)-(70-48) Trượt

+ Ngày 09/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (78-94)-(02-88)-(67-98) Ăn lô 02×2-98

+ Ngày 08/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (41-87)-(67-96)-(45-82) Ăn lô 87-96

+ Ngày 07/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (03-78)-(56-87)-(35-97) Ăn lô 56

+ Ngày 06/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (31-67)-(10-43)-(37-89) Ăn lô 31-10-89

+ Ngày 05/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (20-68)-(41-72)-(58-79) Ăn lô 20-72 Ăn xiên 58-79

+ Ngày 04/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (34-75)-(01-47)-(68-94) Ăn lô 34-01

+ Ngày 03/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (25-71)-(48-69)-(30-76) Ăn lô 71×2-69-76

+ Ngày 02/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (52-87)-(35-16)-(54-80) Ăn lô 87×2-54

+ Ngày 01/04/2023 :3 cặp xiên 2 là: (78-91)-(54-96)-(15-63) Ăn lô 91

+ Ngày 31/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (34-79)-(58-97)-(47-83) Ăn lô 34 Ăn xiên 47-83

+ Ngày 30/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (36-58)-(40-79)-(34-83) Ăn lô 36-40

+ Ngày 29/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (51-75)-(87-50)-(35-10) Ăn lô 10

+ Ngày 28/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (32-86)-(04-35)-(26-52) Ăn lô 32-04 Ăn xiên 26-52

+ Ngày 27/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (08-31)-(42-86)-(69-12) Ăn lô 42 Ăn xiên 08-31

+ Ngày 26/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (10-36)-(57-89)-(42-96) Ăn lô 10-89

+ Ngày 25/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (45-29)-(21-37)-(85-07) Ăn lô 85

+ Ngày 24/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (01-47)-(38-75)-(41-68) Ăn lô 01-41

+ Ngày 23/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (12-34)-(52-70)-(28-56) Ăn lô 34-70 Ăn xiên 28-56

+ Ngày 22/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (27-58)-(46-72)-(83-69) Ăn lô 46-69

+ Ngày 21/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (27-85)-(59-24)-(39-14) Ăn lô 85-59-39

+ Ngày 20/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (10-45)-(32-87)-(41-76) Ăn lô 10×2-32-41

+ Ngày 19/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (35-73)-(14-57)-(10-54) Trượt

+ Ngày 18/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (41-82)-(35-87)-(14-57) Trượt

+ Ngày 17/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (36-27)-(58-76)-(25-79) Ăn lô 58-79

+ Ngày 16/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (42-95)-(07-36)-(53-84) Ăn lô 07 Ăn xiên 42-95

+ Ngày 15/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (35-46)-(90-71)-(11-04) Ăn lô 35-46

+ Ngày 14/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (06-41)-(52-84)-(38-71) Ăn lô 41-38

+ Ngày 13/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (15-42)-(60-83)-(04-71) Ăn lô 83

+ Ngày 12/03/2023 :3 cặp xiên 2 là: (03-52)-(47-86)-(85-34) Ăn lô 03-47-85×2

Rồng bạch kim 3 cặp lô xiên 2

Những ai đã từng đánh lô đề miền bắc chắc hẳn không thế không biết đến diễn đàn Rồng Bạch Kim. Đây là một trang chuyên phân tích thảo luận về xổ số hàng đầu miền bắc. Ở đây có những công cụ soi cầu hoàn toàn miễn phí giúp người chơi tìm ra được các con số đẹp hàng ngày. Nếu như bạn đam mê xổ số và thích cách đánh xiên 2 thì có thể ghé thăm địa chỉ này để tìm ra được các con số đẹp hàng ngày.

Trước khi đi vào chia sẻ các con số thì chúng ta cùng làm rõ xem xiên 2 là gì và các cách đánh xiên 2 tốt nhất hiện nay nhé. Những thông tin này bạn có thể dùng tham khảo và sử dụng mỗi ngày.

xem thêm : Trang chốt số được nhiều người dùng

Lô xiên 2 miền bắc hiểu như thế nào

Lô xiên 2 là gì ? Rất nhiều người chơi mới vẫn còn thắc mắc về thuật ngữ này. Thực chất lô xiên 2  là cách chơi lô tô đã xuất hiện từ lâu và được nhiều người chơi áp dụng. Chơi lô xiên 2 đòi hỏi người chơi phải tìm 2 cặp số đẹp để đặt cược. Điều kiện trúng lô xiên 2 là cả 2 con lô người chơi lựa chọn đều phải xuất hiện trong bảng kết quả xổ số trong ngày chơi và từ 1 đài. Trường hợp chỉ về 1 cặp số thì vẫn không chiến thắng.

Xác suất bạn trúng lô xiên 2 cao hơn xiên 3 là 4,6%, nhưng đây vẫn là tỷ lệ rất thấp. Bù vào đó, nếu may mắn đoán trúng bạn có cơ hội nhận được tiền thưởng rất giá trị cao hơn, xứng đáng để đầu tư. Vậy làm cách nào để tăng khả năng thắng giải? Câu trả lời là bạn cần có một cách chơi thông minh và linh hoạt, những phương pháp này chúng tôi sẽ đề cập đến ở nội dung tiếp theo.

Lô xiên 2 ăn bao nhiêu tiền khi trúng

Cách tính tiền lô xiên 2 như thế nào là vấn đề được nhiều lô thủ thắc mắc. Tỷ lệ trả thưởng lô xiên 2 sẽ khác nhau ở từng khu vực, theo hình thức chơi là truyền thống hay trực tuyến. Cụ thể đối với đài miền bắc sẽ được tính như sau

Nếu người chơi theo hình thức truyền thống, xiên 2 miền Bắc có tỷ lệ trả thưởng thấp nhất là 1:10. Có nghĩa, nếu bạn đánh 100.000 đồng thì khi dự đoán chuẩn xiên 2 bạn sẽ nhận được gấp 10 lần số tiền đã đầu tư là 1 triệu đồng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia đánh lô xiên 2 tại các nhà cái trực tuyến. Tỷ lệ trả thưởng của hình thức này hầu hết là 1:16,5. Bạn đầu tư 100.000 đồng thì sẽ thu được 1.650.000 nếu thắng. Lưu ý, cần chọn địa chỉ nhà cái uy tín, ít dính phốt và có chính sách trao giải minh bạch để đảm bảo không bị lừa, ăn chặn tiền nhé.

Đánh lô xiên 2 bằng cách ghép giải đặc biệt 2 ngày nối tiếp

Một phương án hiệu quả mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn là tính lô xiên 2 dựa vào kết quả giải đặc biệt 2 ngày liếp tiếp. Cụ thể, người chơi sẽ lấy 2 số cuối của giải đặc biệt 2 ngày liên tiếp và ghép chúng với nhau để tạo thành dàn lô xiên 2 đánh cho hôm sau. Ví dụ: Ta có giải đặc biệt ngày hôm qua và hôm nay lần lượt là 23567 và 12765. Bạn được ngay 2 bộ xiên 2 bao gồm: 67 – 65 và 76 – 56 để đánh cho ngày mai.

Đánh lô xiên 2 từ giải 7 hàng ngày

Đây cũng là phương pháp bắt cầu xiên 2 phổ biến với tỷ lệ nổ cao. Cách làm như sau, bạn lấy số của giải 7 kết hợp với 2 số đầu hoặc cuối của giải đặc biệt để tạo dàn xiên 2 chốt cho hôm sau.

Ví dụ: Nếu hôm nay giải đặc biệt về số 14356 và giải 7 đầu tiên là 34, bạn có thể đánh 2 cặp lô xiên như sau: 14 – 34 và 56 – 34.

Cách tính lô xiên 2 dựa theo các cặp số hay về cùng nhau

Phương pháp này dựa trên kinh nghiệm soi và phân tích kết quả xổ số hàng ngày một cách tinh tế và tỉ mỉ. Từ đó, tìm ra các cặp lô tô xuất hiện cùng nhau với tần suất cao. Hiểu đơn giản, khi con lô này về thì khả năng con lô còn lại cũng về là rất cao, bạn có thể ứng dụng để chơi xiên 2 hiệu quả.

Ví dụ các cặp số như 21 – 32, 22 – 52, 22 – 25, 17 – 87, 09 – 89 và nhiều cặp khác nữa.

Rồng bạch kim 3 cặp lô xiên 2

Với những phân tích cách chọn số mà chúng tôi vừa đưa ra thì các bạn sẽ nhận được 3 cặp xiên 2 tại đây mỗi ngày. Chúng tôi đều chốt số hàng ngày giúp đỡ người chơi bí số hoặc không có thời gian phân tích cầu kèo. Các bạn có thể an tâm lựa chọn các con số một cách thoải mái. Bởi những con số trước khi chốt đều đã trải qua quá trình phân tích dự đoán mới đem chốt cho người chơi.

Như chúng tôi nhận thấy hiện nay có nhiều địa chỉ chỉ chốt số một cách bừa bãi. Không đặt người chơi ở vị trí trung tâm khi chơi. Thế nên nhiều người chủ quan đã đánh theo và thua lỗ hết tất cả số tiền có được.

Khi đến với chúng tôi thì không những các bạn học được các cách soi cầu miễn phí mà còn được chia sẻ các cách đánh hay nhất với cặp lô xiên 2 này. Hãy truy cập mỗi ngày để có được các con số đẹp nhé. Chúc bạn may mắn thành công.

Từ Khóa: , , , , , ,
Cùng chuyên mục
soi cầu 88 Combo VIP Bạch thủ + Xiên 2 + Song thủ + Đề 20 số
soi cầu 88 Chuyên mục lô độc thủ và song thủ víp
soi cầu 88 Dàn lô 4 số víp 247 miền bắc
soi cầu 88 Dự đoán cặp lô song thủ miền bắc
soi cầu 88 Dự đoán dàn lô xiên 3 hay nhất
soi cầu 88 Tham khảo dàn đề 40 số đẹp nhất
soi cầu 88 Dự đoán dàn đề 60 số hôm nay
soi cầu 88 Soi cầu bạch thủ 247 miền bắc

© 2019 - 2020 Soi cầu 88


Bản quyền thuộc về Nuôi lô

soi cầu bạch thủ | soi cầu 247 | soi cầu 88 | soi cầu 247 | lô khung 2 ngày | rồng bạch kim | soi cầu 888 |

Nhà cái Sunwin | LUCKY88 | F8bet help | Hi88 |