Nuôi lô  88 chính xác
Soi Cầu 247 


Soi Cầu 88 


Nuôi lô 


Rồng Bạch Kim 

Soi cầu miền bắc

Soi cầu bạch thủ


178.91K

Soi cầu bạch thủ là cách chọn lọc ra một con lô có khả năng ra cao nhất để anh chị em tham khảo. bằng các phương pháp thống kê chu kỳ lô tô kết hợp với cầu bạc nhớ…, chúng tôi mong muốn sẻ tìm ra được những con số chính xác nhất cho các bạn, tuy nhiên đây chỉ là những dự đoán vì vậy không có chuyện những con lô này sẻ ra 100% nhé. chúc các bạn online vui vẻ tại blog nuôi lô của chúng tôi. Dưới đây là bảng thống kê kết quả lô bạch thủ mà. chúng tôi cập nhật mỗi ngày để các bạn có được những đánh giá về sự hiệu quả của cách chơi này.

bạch thủ lô hôm nay

bạch thủ lô hôm nay

NÂNG CẤP BẢO TRÌ DIỄN ĐÀN THU PHÍ DỊCH VỤ

Thống kê kết quả soi cầu bạch thủ

Lô bạch thủ ngày 24/05/2024 : ….. : kết quả : Chờ

 

 

 

 

 

 

 

Lô bạch thủ ngày 24/05/2024 : 21 : kết quả : Ăn lô 21

Lô bạch thủ ngày 22/05/2024 : 87 : kết quả : Ăn lô 87

Lô bạch thủ ngày 21/05/2024 : 63 : kết quả : Ăn lô 63

Lô bạch thủ ngày 20/05/2024 : 70 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 19/05/2024 : 13 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 17/05/2024 : 54 : kết quả : Ăn lô 54×2

Lô bạch thủ ngày 15/05/2024 : 29 : kết quả : Ăn lô 29

Lô bạch thủ ngày 14/05/2024 : 42 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 13/05/2024 : 35 : kết quả : Ăn lô 35

Lô bạch thủ ngày 12/05/2024 : 13 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 11/05/2024 : 37 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 10/05/2024 : 96 : kết quả : Ăn lô 96

Lô bạch thủ ngày 09/05/2024 : 75 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 08/05/2024 : 31 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 07/05/2024 : 39 : kết quả : Ăn lô 39

Lô bạch thủ ngày 06/05/2024 : 71 : kết quả : Ăn lô 71

Lô bạch thủ ngày 05/05/2024 : 89 : kết quả : Ăn lô 89

Lô bạch thủ ngày 04/05/2024 : 42 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 03/05/2024 : 87 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 02/05/2024 : 50 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 01/05/2024 : 46 : kết quả : Ăn lô 46

Lô bạch thủ ngày 30/04/2024 : 47 : kết quả : Ăn lô 47

Lô bạch thủ ngày 29/04/2024 : 12 : kết quả : Ăn lô 12

Lô bạch thủ ngày 28/04/2024 : 15 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 27/04/2024 : 24 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 26/04/2024 : 37 : kết quả : Ăn lô 37

Lô bạch thủ ngày 25/04/2024 : 13 : kết quả : Ăn lô 13

Lô bạch thủ ngày 24/04/2024 : 41 : kết quả : Ăn lô 41

Lô bạch thủ ngày 23/04/2024 : 38 : kết quả : Ăn lô 38

Lô bạch thủ ngày 22/04/2024 : 14 : kết quả : Ăn lô 14

Lô bạch thủ ngày 21/04/2024 : 34 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 20/04/2024 : 61 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 19/04/2024 : 06 : kết quả : Ăn lô 06

Lô bạch thủ ngày 18/04/2024 : 80 : kết quả : Ăn lô 80

Lô bạch thủ ngày 17/04/2024 : 74 : kết quả : Ăn lô 74×2

Lô bạch thủ ngày 16/04/2024 : 23 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 15/04/2024 : 54 : kết quả : Ăn lô 54

Lô bạch thủ ngày 14/04/2024 : 37 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 13/04/2024 : 20 : kết quả : Ăn lô 20×3

Lô bạch thủ ngày 12/04/2024 : 46 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 11/04/2024 : 63 : kết quả : Ăn lô 63

Lô bạch thủ ngày 10/04/2024 : 08 : kết quả : Ăn lô 08

Lô bạch thủ ngày 09/04/2024 : 52 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 08/04/2024 : 60 : kết quả : Ăn lô 60

Lô bạch thủ ngày 07/04/2024 : 75 : kết quả : Ăn lô 75

Lô bạch thủ ngày 06/04/2024 : 47 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 05/04/2024 : 13 : kết quả : Ăn lô 13

Lô bạch thủ ngày 04/04/2024 : 63 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 03/04/2024 : 21 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 02/04/2024 : 35 : kết quả : Ăn lô 35

Lô bạch thủ ngày 01/04/2024 : 12 : kết quả : Ăn lô 12×2

Lô bạch thủ ngày 31/03/2024 : 57 : kết quả : Ăn lô 57

Lô bạch thủ ngày 30/03/2024 : 23 : kết quả : Ăn lô 23

Lô bạch thủ ngày 29/03/2024 : 68 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 28/03/2024 : 34 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 27/03/2024 : 58 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 26/03/2024 : 62 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 25/03/2024 : 70 : kết quả : Ăn lô 70

Lô bạch thủ ngày 24/03/2024 : 29 : kết quả : Ăn lô 29

Lô bạch thủ ngày 23/03/2024 : 67 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 22/03/2024 : 02 : kết quả : Ăn lô 02

Lô bạch thủ ngày 21/03/2024 : ….. : kết quả : ……

Lô bạch thủ ngày 20/03/2024 : 42 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 19/03/2024 : 59 : kết quả : Ăn lô 59

Lô bạch thủ ngày 18/03/2024 : 08 : kết quả : Ăn lô 08×2

Lô bạch thủ ngày 17/03/2024 : 56 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 16/03/2024 : 68 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 15/03/2024 : 37 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 14/03/2024 : 76 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 13/03/2024 : 28 : kết quả : Ăn lô 28

Lô bạch thủ ngày 12/03/2024 : 83 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 11/03/2024 : 40 : kết quả : Ăn lô 40

Lô bạch thủ ngày 10/03/2024 : 63 : kết quả : Ăn lô 63

Lô bạch thủ ngày 09/03/2024 : 85 : kết quả : Ăn lô 85

Lô bạch thủ ngày 08/03/2024 : 76 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 07/03/2024 : 32 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 06/03/2024 : 98 : kết quả : Ăn lô 98

Lô bạch thủ ngày 05/03/2024 : 56 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 04/03/2024 : 62 : kết quả : Ăn lô 62

Lô bạch thủ ngày 03/03/2024 : 14 : kết quả : Ăn lô 14

Lô bạch thủ ngày 02/03/2024 : 27 : kết quả : Ăn lô 27

Lô bạch thủ ngày 01/03/2024 : 73 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 29/02/2024 : 87 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 28/02/2024 : 21 : kết quả : Ăn lô 21

Lô bạch thủ ngày 27/02/2024 : 94 : kết quả : Ăn lô 94

Lô bạch thủ ngày 26/02/2024 : 76 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 25/02/2024 : 62 : kết quả : Ăn lô 62

Lô bạch thủ ngày 24/02/2024 : 46 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 23/02/2024 : 89 : kết quả : Ăn lô 89×2

Lô bạch thủ ngày 22/02/2024 : 65 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 21/02/2024 : 69 : kết quả : Ăn lô 69

Lô bạch thủ ngày 20/02/2024 : 73 : kết quả : Ăn lô 73

Lô bạch thủ ngày 19/02/2024 : 82 : kết quả : Ăn lô 82×2

Lô bạch thủ ngày 18/02/2024 : 85 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 17/02/2024 : 38 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 16/02/2024 : 76 : kết quả : Ăn lô 76×2

Lô bạch thủ ngày 15/02/2024 : 39 : kết quả : Ăn lô 39

Lô bạch thủ ngày 14/02/2024 : 58 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 13/02/2024 : 76 : kết quả : Ăn lô 76

Lô bạch thủ ngày 07/02 đến 12/02/2024 : nghỉ tết : kết quả : ….

Lô bạch thủ ngày 06/02/2024 : 48 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 05/02/2024 : 83 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 04/02/2024 : 98 : kết quả : Ăn lô 98

Lô bạch thủ ngày 03/02/2024 : 62 : kết quả : Ăn lô 62

Lô bạch thủ ngày 02/02/2024 : 51 : kết quả : Ăn lô 51

Lô bạch thủ ngày 01/02/2024 : 67 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 31/01/2024 : 86 : kết quả : Ăn lô 86

Lô bạch thủ ngày 30/01/2024 : 08 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 29/01/2024 : 50 : kết quả : Ăn lô 50

Lô bạch thủ ngày 28/01/2024 : 89 : kết quả : Ăn lô 89

Lô bạch thủ ngày 27/01/2024 : 57 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 26/01/2024 : 60 : kết quả : Ăn lô 60

Lô bạch thủ ngày 25/01/2024 : 34 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 24/01/2024 : 48 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 23/01/2024 : 75 : kết quả : Ăn lô 75×2

Lô bạch thủ ngày 22/01/2024 : 20 : kết quả : Ăn lô 20

Lô bạch thủ ngày 21/01/2024 : 67 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 20/01/2024 : 52 : kết quả : Ăn lô 52

Lô bạch thủ ngày 19/01/2024 : lỗi : kết quả : …..

Lô bạch thủ ngày 18/01/2024 : 96 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 17/01/2024 : 89 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 16/01/2024 : 02 : kết quả : Ăn lô 02

Lô bạch thủ ngày 15/01/2024 : 93 : kết quả : Ăn lô 93

Lô bạch thủ ngày 14/01/2024 : 45 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 13/01/2024 : 52 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 12/01/2024 : 74 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 11/01/2024 : 81 : kết quả : Ăn lô 81

Lô bạch thủ ngày 10/01/2024 : 58 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 09/01/2024 : 49 : kết quả : Ăn lô 49

Lô bạch thủ ngày 08/01/2024 : 56 : kết quả : Ăn lô 56

Lô bạch thủ ngày 07/01/2024 : 27 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 06/01/2024 : 84 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 05/01/2024 : 69 : kết quả : Ăn lô 69×3

Lô bạch thủ ngày 04/01/2024 : 27 : kết quả : Ăn lô 27

Lô bạch thủ ngày 03/01/2024 : 86 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 02/01/2024 : 30 : kết quả : Ăn lô 30

Lô bạch thủ ngày 01/01/2024 : 76 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 31/12/2023 : 09 : kết quả : Ăn lô 09

Lô bạch thủ ngày 30/12/2023 : 82 : kết quả : Ăn lô 82

Lô bạch thủ ngày 29/12/2023 : 37 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 28/12/2023 : 64 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 27/12/2023 : 90 : kết quả : Ăn lô 90

Lô bạch thủ ngày 26/12/2023 : 57 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 25/12/2023 : 45 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 24/12/2023 : 83 : kết quả : Ăn lô 83

Lô bạch thủ ngày 23/12/2023 : ….. : kết quả : …….

Lô bạch thủ ngày 22/12/2023 : …… : kết quả : ……

Lô bạch thủ ngày 21/12/2023 : 61 : kết quả : Ăn lô 61

Lô bạch thủ ngày 20/12/2023 : 52 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 19/12/2023 : 35 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 18/12/2023 : 96 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 17/12/2023 : 48 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 16/12/2023 : 25 : kết quả : Ăn lô 25×2

Lô bạch thủ ngày 15/12/2023 : 16 : kết quả : Ăn lô 16

Lô bạch thủ ngày 14/12/2023 : 20 : kết quả : Ăn lô 20×2

Lô bạch thủ ngày 13/12/2023 : 15 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 12/12/2023 : 83 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 11/12/2023 : 76 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 10/12/2023 : 52 : kết quả : Ăn lô 52

Lô bạch thủ ngày 09/12/2023 : 85 : kết quả : Ăn lô 85

Lô bạch thủ ngày 08/12/2023 : 27 : kết quả : Ăn lô 27

Lô bạch thủ ngày 07/12/2023 : 53 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 06/12/2023 : 45 : kết quả : Ăn lô 45

Lô bạch thủ ngày 05/12/2023 : 56 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 04/12/2023 : 24 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 03/12/2023 : 91 : kết quả : Ăn lô 91

Lô bạch thủ ngày 02/12/2023 : 37 : kết quả : Ăn lô 37

Lô bạch thủ ngày 01/12/2023 : 56 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 30/11/2023 : 39 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 29/11/2023 : 34 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 28/11/2023 : 02 : kết quả : Ăn lô 02

Lô bạch thủ ngày 27/11/2023 : 59 : kết quả : Ăn lô 59×3

Lô bạch thủ ngày 26/11/2023 : 67 : kết quả : Ăn lô 67

Lô bạch thủ ngày 25/11/2023 : 32 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 24/11/2023 : 15 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 23/11/2023 : 74 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 22/11/2023 : 95 : kết quả : Ăn lô 95

Lô bạch thủ ngày 21/11/2023 : 42 : kết quả : Ăn lô 42

Lô bạch thủ ngày 20/11/2023 : 53 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 19/11/2023 : 36 : kết quả : Ăn lô 36

Lô bạch thủ ngày 18/11/2023 : 12 : kết quả : Ăn lô 12×2

Lô bạch thủ ngày 17/11/2023 : 41 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 16/11/2023 : 29 : kết quả : Ăn lô 29

Lô bạch thủ ngày 15/11/2023 : 18 : kết quả : Ăn lô 18

Lô bạch thủ ngày 14/11/2023 : 65 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 13/11/2023 : 76 : kết quả : Ăn lô 76

Lô bạch thủ ngày 12/11/2023 : 14 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 11/11/2023 : 48 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 10/11/2023 : 64 : kết quả : Ăn lô 64

Lô bạch thủ ngày 09/11/2023 : 74 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 08/11/2023 : 67 : kết quả : Ăn lô 67

Lô bạch thủ ngày 07/11/2023 : 73 : kết quả : Ăn lô 73

Lô bạch thủ ngày 06/11/2023 : 05 : kết quả : Ăn lô 05

Lô bạch thủ ngày 05/11/2023 : 17 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 04/11/2023 : 42 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 03/11/2023 : 61 : kết quả : Ăn lô 61×2

Lô bạch thủ ngày 02/11/2023 : 52 : kết quả : Ăn lô 52

Lô bạch thủ ngày 01/11/2023 : 84 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 31/10/2023 : 07 : kết quả : Ăn lô 07

Lô bạch thủ ngày 30/10/2023 : 47 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 29/10/2023 : 68 : kết quả : Ăn lô 68

Lô bạch thủ ngày 28/10/2023 : 25 : kết quả : Ăn lô 25

Lô bạch thủ ngày 27/10/2023 : 09 : kết quả : Ăn lô 09

Lô bạch thủ ngày 26/10/2023 : 31 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 25/10/2023 : 89 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 24/10/2023 : 18 : kết quả : Ăn lô 18×2

Lô bạch thủ ngày 23/10/2023 : 46 : kết quả : Ăn lô 46

Lô bạch thủ ngày 22/10/2023 : 12 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 21/10/2023 : 94 : kết quả : Ăn lô 94

Lô bạch thủ ngày 20/10/2023 : 15 : kết quả : Ăn lô 15

Lô bạch thủ ngày 19/10/2023 : 54 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 18/10/2023 : 79 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 17/10/2023 : 41 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 16/10/2023 : 59 : kết quả : Ăn lô 59

Lô bạch thủ ngày 15/10/2023 : 73 : kết quả : ăn lô 73

Lô bạch thủ ngày 14/10/2023 : 43 : kết quả : trượt

Lô bạch thủ ngày 13/10/2023 : 24 : kết quả : ăn lô 24

Lô bạch thủ ngày 12/10/2023 : 81 : kết quả : ăn lô 81

Lô bạch thủ ngày 11/10/2023 : 40 : kết quả : ăn lô 40

Lô bạch thủ ngày 10/10/2023 : 36 : kết quả : trượt

Lô bạch thủ ngày 09/10/2023 : 54 : kết quả : trượt

Lô bạch thủ ngày 08/10/2023 : 93 : kết quả : ăn lô 93

Lô bạch thủ ngày 07/10/2023 : 75 : kết quả : trượt

Lô bạch thủ ngày 06/10/2023 : 68 : kết quả : ăn lô 68

Lô bạch thủ ngày 05/10/2023 : 57 : kết quả : ăn lô 57×2

Lô bạch thủ ngày 04/10/2023 : 93 : kết quả : ăn lô 93

Lô bạch thủ ngày 03/10/2023 : 34 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 02/10/2023 : 48 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 01/10/2023 : 63 : kết quả : ăn lô 63

Lô bạch thủ ngày 30/09/2023 : 02 : kết quả : ăn lô 02

Lô bạch thủ ngày 29/09/2023 : 65 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 28/09/2023 : 24 : kết quả : ăn lô 24

Lô bạch thủ ngày 27/09/2023 : 71 : kết quả : ăn lô 71

Lô bạch thủ ngày 26/09/2023 : 54 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 25/09/2023 : 35 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 24/09/2023 : 51 : kết quả : ăn lô 51

Lô bạch thủ ngày 23/09/2023 : 78 : kết quả : ăn lô 78

Lô bạch thủ ngày 22/09/2023 : 37 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 21/09/2023 : 80 : kết quả : ăn lô 80×2

Lô bạch thủ ngày 20/09/2023 : 39 : kết quả : ăn lô 39

Lô bạch thủ ngày 19/09/2023 : 45 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 18/09/2023 : 26 : kết quả : ăn lô 26

Lô bạch thủ ngày 17/09/2023 : 31 : kết quả : ăn lô 31

Lô bạch thủ ngày 16/09/2023 : 17 : kết quả : ăn lô 17

Lô bạch thủ ngày 15/09/2023 : 18 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 14/09/2023 : 13 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 13/09/2023 : 67 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 12/09/2023 : 57 : kết quả : Ăn lô 57

Lô bạch thủ ngày 11/09/2023 : 23 : kết quả : Ăn lô 23×2

Lô bạch thủ ngày 10/09/2023 : 36 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 09/09/2023 : …. : kết quả : Lỗi hệ thống

Lô bạch thủ ngày 08/09/2023 : 41 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 07/09/2023 : 70 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 06/09/2023 : 48 : kết quả : Ăn lô 48

Lô bạch thủ ngày 05/09/2023 : 52 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 04/09/2023 : 47 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 03/09/2023 : 56 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 02/09/2023 : 24 : kết quả : Ăn lô 24

Lô bạch thủ ngày 01/09/2023 : 87 : kết quả : Ăn lô 87×2

Lô bạch thủ ngày 31/08/2023 : 34 : kết quả : Ăn lô 34

Lô bạch thủ ngày 30/08/2023 : 54 : kết quả : Trượt

Lô bạch thủ ngày 29/08/2023 : 21 : kết quả : Ăn lô 21

Lô bạch thủ ngày 28/08/2023 : 92 : kết quả : Ăn lô 92

Đây là những con số tham khảo vì thế. Các bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc sự dụng chúng. Bởi vì chúng tôi không thể kiểm soát được việc sử dụng thông tin của các bạn. Chúc các bạn may mắn và thành công trong cuộc sống.

Khái niệm bạch thủ lô được hiểu như thế nào

Bạch thủ lô là một thuật ngữ trong lô đề, được hiểu là hành động đánh một con lô duy nhất trong một kỳ quay số. Bạch thủ lô có tỷ lệ thắng cao hơn so với việc đánh nhiều con lô cùng một lúc, tuy nhiên số khả năng trúng cũng thấp hơn nhiều. Đổi lại khi đánh bạch thủ lô thì có mức trả thưởng rất cao.1 điểm bạch thủ lô miền bắc là 27 nghìn, trong khi miền trung và miền nam là 18 nghìn. Tỷ lệ trả thưởng 1:95. Ở đây chúng tôi đang tính theo cách đánh online của các nhà cái. còn cách đánh truyền thống thì thấp hơn một chút.

bạch thủ lô miền bắc

bạch thủ lô miền bắc

Ưu điểm của bạch thủ lô miền bắc

Hiệu suất cao, dựa trên số tiền bạn thắng được và số tiền bạn bỏ ra. Đầu tư ít vốn, rõ ràng, khi chơi bạch thủ, bạn chỉ đánh 1 con duy nhất và điều này giúp bạn tiết kiệm được tối đa chi phí. Hơn nữa, dự đoán xổ số miền Bắc chỉ 27 giải với đa dạng các giải khác nhau. Thì cơ hội thắng thưởng sẽ cao hơn song thủ lô

Nhược điểm của bạch thủ là gì

Cách chơi bạch thủ lô không thích hợp cho những ai muốn chơi lô đề an toàn, thiếu tính kiên nhẫn. Tỷ lệ thắng của bạch thủ sẽ thấp hơn những cách chơi số đề khác và đòi hỏi thời gian nghiên cứu kỹ càng. Tuy nhiên, chơi bạch thủ lô thường phù hợp với các anh em thích sự mạo hiểm, vượt khỏi vùng an toàn vốn có. Lý do vì xác suất thắng giải chỉ 1/100.

Xem thêm : Dàn đề 50 số lộc trời cho

Phương pháp soi cầu bạch thủ lô đánh đâu thắng đó

Quá trình soi cầu chốt bạch thủ lô không chỉ dựa vào may mắn hay tính liều là được. Để đảm bảo tỷ lệ về bờ của con số bạn chốt theo phương pháp này, người chơi phải hiểu và nắm được các nguyên tắc kết hợp với những kinh nghiệm chơi lâu năm để chốt sổ. Nếu bạn đang tìm kiếm những kiến thức này, nội dung tiếp theo dành cho bạn.

Cách soi cầu dự đoán bạch thủ lô kép

Bạch thủ lô kép là cách soi cầu chốt bạch thủ lô dựa theo đầu câm – đuôi câm của KQXS ngày hôm nay để đánh cho hôm sau. Đây là cách chơi khá hiệu quả, anh em có thể thử áp dụng xem có hiệu quả không nhé!

Ví dụ: KQXS miền Bắc bao gồm 27 giải tương ứng với các đầu số từ 0 đến 9. Tuy nhiên, không phải lần mở thưởng nào cũng vào tất cả các đầu số đó. Công việc của bạn là nghiên cứu và tìm ra đầu câm để chốt lô bạch thủ đánh hôm sau. Nếu ngày 10/10 đầu số 3 không về thì hôm sau khả năng con 33 sẽ về cao. Tương tư các đầu khác và cách bắt BTL từ đuôi câm cũng vậy.

Phương pháp bắt lô bạch thủ hình quả trám​​​​​​​

Phương pháp bắt bạch thủ lô này đúng như tên gọi của nó, những con số được dùng để soi cầu sẽ xếp thành 3 giải liền nhau giống hình quả trám. Thực tế, cách chơi này chỉ những cao thủ chốt số dày dặn kinh nghiệm, soi cầu tinh tế mới có thể áp dụng. Bởi lẽ, thường khá hiếm xuất hiện 3 giải hình quả trám.

Ví dụ: Hôm nay ta nhận thấy 3 giải 05256, 50621, 10425 xếp thành hình quả trám. Thì hôm sau anh em chốt ngay con bạch thủ 06, hoặc đánh lót thêm 60 để đảm bảo an toàn khi có lô lộn.

Phân tích lô bạch thủ theo giải​​​​​​​ 7 mỗi ngày

Ngoài 2 phương pháp trên, anh em cũng có thể soi cầu bắt bạch thủ lô dựa theo kết quả giải đặc biệt và giải 7. Đây cũng là cách dự đoán xổ số miền Nam được nhiều người sử dụng vì cách tính đơn giản cũng như khả năng thắng cược cao.

Ví dụ: Tìm ra bạch thủ lô thông qua giải 7. Nếu trong bảng KQXS hôm nay giải 7 về 67503 thì khả năng cao hôm sau có bạch thủ lô 30.

Kết luận của admin

Trên đây là những kiến thức về bạch thủ lô dành cho những bạn mới bước chân vào chơi xổ số, hoặc chưa nắm rõ về thuật ngữ lô đề này. Hy vọng thông tin hữu ích mà NuoiLo88.com sẽ giúp bạn hiểu thêm về phương pháp soi cầu bạch thủ lô hiệu quả này. Chúc bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay.

Từ Khóa: , , ,
Cùng chuyên mục
soi cầu 88 Combo VIP Bạch thủ + Xiên 2 + Song thủ + Đề 20 số
soi cầu 88 Rồng bạch kim chốt 3 cặp xiên 2 chính xác
soi cầu 88 Chuyên mục lô độc thủ và song thủ víp
soi cầu 88 Dàn lô 4 số víp 247 miền bắc
soi cầu 88 Dự đoán cặp lô song thủ miền bắc
soi cầu 88 Dự đoán dàn lô xiên 3 hay nhất
soi cầu 88 Tham khảo dàn đề 40 số đẹp nhất
soi cầu 88 Dự đoán dàn đề 60 số hôm nay

© 2019 - 2020 Soi cầu 88


Bản quyền thuộc về Nuôi lô

soi cầu bạch thủ | soi cầu 247 | soi cầu 88 | soi cầu 247 | lô khung 2 ngày | rồng bạch kim | soi cầu 888 |

Nhà cái Sunwin | LUCKY88 | F8bet | Hi88 |